zelliger@...ens.elte.hu
NYELV
NYELV 218 2002-09-09 Sio
NYELV 152 2002-06-19 Re: honapnevek
NYELV 150 2002-06-17 Re: honapnevek
NYELV 140 2002-06-04 Re: hix 138
NYELV 39 2002-02-18 Re: dakok
NYELV 39 2002-02-18 regi hangallapot
NYELV 36 2002-02-15 Re:juhaszodik
NYELV 32 2002-02-11 Re: nyajas pajtas
NYELV 25 2002-02-04 RE: tajti
NYELV 25 2002-02-04 RE: kell-e targyrag