you@...ehost.somedomain
KORNYESZ
KORNYESZ 231 1996-06-10 DIMENZIO magazin 6. szam - ember es kornyezet
KULTURA
KULTURA 174 1997-01-08 Plusssz
MOKA
MOKA 665 1995-04-13 Dozsa Gyurka
VITA
VITA 239 1995-04-13 vallasvita