Témakör: koznyelv vs. tajnyelv
NYELV
NYELV 27 2002-02-06 koznyelv vs. tajnyelvcsaba.amon@...denia.com