Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX NYELV 973
Copyright (C) HIX
2005-07-29
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Re: gazsulalas (nagyon hosszu!!) (mind)  161 sor     (cikkei)
2 Weores Sandor? (mind)  23 sor     (cikkei)
3 re: re: Re: gazsulalas (mind)  9 sor     (cikkei)
4 Re: mivel (mind)  39 sor     (cikkei)

+ - Re: gazsulalas (nagyon hosszu!!) (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Racskó Tamás!

>> Nem szeretem itt az egybeírást azért sem, mert 'haló' és 'háló'
>> szavaink kényelmetlenül és zavaróan közeliek.

> Felhívnám a figyelmedet arra, hogy itt a kötőjelezés kapcsán nem a
>homofónia elkerülésérol van szó, hanem egyértelműen az "idegenség"
>által kiválasztott triggerről.

Felfigyeltem arra, mielőtt még felhívtad volna rá a figyelmemet :)
Azért írtam, hogy "sem".

Pontosan mit értesz "kiválasztott trigger" kifejezés alatt?

>|A napnak és a holdnak halo-ja van|.

Jómagam ezt soha le nem írnám, gondolnám, mondanám. A napnak és
a holdnak szerintem udvara van. Igyekszem csínján bánni az idegen szavak
használatával és ahol azokra semmi, de semmi szükség nincsen, ott elke-
rülöm őket. Örömmel látnék a nemzetközi szavak helyett egyenértékű
magyar szavakat, ha lehet. Szerintem égető szükség lenne egy "nyelvvissza-
újításra". Egyetértek Molnos Angélával:

"Bekapcsolom a rádiót, a tévét. A torz szavak tömege árasztja el meleg
otthonomat. Mindegyik két-három, de sokszor húsz-harminc gyönyörű
magyar szót tuszkol ki emlékezetünkből. Kosztolányi Dezső (1971, 63 o.)
gyűlölte a "fantasztikus" szót és sohasem mondta ki vagy írta le. Szerinte a
következő szavaink rovására használjuk: fellegjáró, elképesztő, boszor-
kányos, csodálatos, délibábos, döbbenetes, egetverő, elbűvölő, hátbor-
zongató, hihetetlen, hökkentő, káprázatos, kísérteties, kitűnő, lidérces,
megrökönyítő, nagyszerű, óriási, regényes, regeszerű, tündökletes, vará-
zsos, stb."

Kérlek, ne vedd rossz néven ezt a kitérőt. Bár jól tudok pár nagy
nyugati nyelven és természetesen ismerem a nemzetközi szavak nagy
részét, magyar nyelvű szövegben mégis idegenkedem tőlük, ha találó
magyar szavak helyére tolakodnak. Éppen a külföldön leélt évtizedek
során döbbentem rá arra, hogy milyen drága kincs is az anyanyelvem.
Ízesebb, színesebb, élvezetesebb, mert abban nőttem fel, mert a szí-
vemhez *is* szól, mint a borssal finoman megszórt káposztás kocka.:)

Az alábbi nemzetközi szavakat pl. a következőképen írnám magyarul:
auktor = szerző; trigger = kioldó; anglofón = angol ajkú; tradíció = ha-
gyomány; definiálni = meghatározni; abszolút (ez melléknév, pedig itt
határozószóra lenne szükség, hiszen melléknév melléknevet nem mó-
dosíthat, csak főnevet) abszolúte = (itt) teljesen; grémium = (irányító)
testület; disztinktív = megkülönböztető, komplex = bonyolult v. össze-
tett), szimpátia = rokonszenv; antipátia = ellenszenv; szimplán = egy-
szerűen.

Nem téged kritizállak, hanem a magyaros stílus romlásának a jelen-
ségét a te írásod apropóján. (Más szóval élve: kapóra jött az írásod.)
Engem ugyanis még arra tanított 1945-46-ban dr. Ipoly Ágoston
tanár úr, hogy "a jó stílus világos, szabatos és magyaros".

>Ugyanakkor nincs kötőjelezési kényszer a "magyar" homofóniák ese-
>tén, az |ár| szó különféle jelentéseit -- ill. pontosabban a különféle |ár|
>szavakat -- pl. nem próbáljuk kötőjelezéssel megkülönböztetni: így
>nincs az egybeírt |árjelzés| 'ellenérték feltüntetése' összetétellel
>szemben kötőjeles |ár-jelzés| 'a magas vízállásról szóló infó' (még
>azzal együtt sem, hogy ez utóbbi szokatlan, bár lehetséges).

Igazad van, magam is így tudom.

> Ez a népetimológia tárgykörébe tartozik: ez állandóan ható módja az
>idegen szavak magyarosodásának. Állandó és természetes, jóllehet
>mindenkor mostohán kezelte a művelt közvélemény, így csak néhány
>ilyen eredetű szavunk van, mint pl. a |számszeríj|.

Igazad van, magam is így tudom.

>> Akkor már jobb lenne a 'hélóeffektus' v. 'hélóhatás'.

> Ezt én "szomorúbban" venném tudomásul, mint a "háló"-zást. A görög
>eredetű latin |halo|-t ugyanis még a latinul (esetleg görögül) író
>auktoroktól tanultuk el a középkorban, nem pedig az anglofónoktól a
>jelenkorban.

A 'halo' szót valóban tőlük tanultuk el. A 'halo effect' kifejezést azonban
először prof. Edward Lee Thorndike (1874-1949) amerikai behaviorista
pszihológus használta 1920-ban a Journal of Applied Psychology 4.
kötetének 25-29 oldalán található A Constant Error on Psychological
Rating c. szakcikkében. Ez a *lélektani szakkifejezés* tehát nem köz-
vetlenül a görög eredetű latinból jött nyelvünkbe a középkorban, hanem
az amerikai szakirodalomból a XX. sz. első felében.

> Ugyanakkor a fenti alakok meghasonlást jelentenének a magyar szak
>nyelvek közt, ui. az orvostudomány is használja a szót ('(bimbó, szemölcs
>stb.) udvara; (sebet stb.) körülvevo gyulladásos rész') egyértelműen a
>latinos tradíció szerint.

Ezek az orvosi szakkifejezések közvetlenül a latinból származnak. A 'halo
effektus' viszont az (amerikai) angolból (a 'halo' az angolban nem számít
görög-latin *"idegen"* szónak, hanem közönséges angolnak). Kiejtése héló.
De azért - mit tagadjam - elgondolkoztat az, amit mondasz. Ez valóban
gond.

>(N.B. Nyelvészetileg az idegen szó üres, definiálhatatlan fogalom.)

Igen, ez nem vitás. A 'nemzetközi szó' szerintem kézzelfoghatóbb
jellemzés.

>egy feltaláltam 1962. évi kiadású lexikonban |halojelenség| szerepel.

'Feltaláltam' vagy 'felfedeztem' illik ide? (Bocs.:))

> És -- bár ez kevésbé lényeges --, de a szabályozási problémákon felül
>megszűnne a folyatonosság a korábbi írásos hagyománnyal.

A 'de' illik ide? (Bocs, de elvégre nyelvlista lennénk, vagy mi a 
szösz...:))

Ez az angol helyesírás szinte nevetséges kaczifántosságának az oka...
Az olaszok viszont, ugyantsak latinos kultúrájuk daczára, fittyet hánynak
nemes hagyományuknak és úgy írják pl. az effektust, hogy efetto, vagyis
úgy, ahogy azt *ők* mondják :) (ami azt illeti, mi sem írjuk már úgy, hogy
effectus...).

> A haloeffektus nemcsak a "ki mondja" esetén hat, hanem a "mit mond"
>esetén is (valamint a fent nem említett, de szintén igen lényeges
>"hogyan mondja" esetén is). A "mit mond"-ban szintén lehetnek oylan
>elemek, amelyek a komplex értékelést beszűkítik.

Továbbá a "mikor mondja", "hol mondja", "hányszor mondja" esetén is
hat... Ami viszont itt a lényeges tényező, az a hallgató szemében
*a beszélő személyét* övező dicsfény, tehát a "*ki* mondja", a tekin-
télyes, szexis, csodált, népszerű, esetleg rettegett, stb. személyiségnek
a hallgatóra gyakorolt torzító, alanyi hatása - legalábbis én így látom a
dolgot.


> Ezen a téren én sem élek "magyar nyelvi" környezetben, mert itt
>speciálisan a szociológiai szaknyelvrol van szó, amelyet én sem
>sajátítottam el.

Jómagam viszont tanultam szociológiát a Pennsylvaniai Egyetemen,
de nem magyarul. Így engem feszélyez a nyelvi tájékozatlanságom.

> A haloeffektus túl tág, túl általános magyarázat: azt is mondhatnánk
>helyette, hogy az |emberi jellem|. Ez ugyanúgy magyarázat, de
>ugyanúgy nem distinktív.

Rendben van, de szerinted mi egy kevésbé általános, megfelelőbb
fogalom a szóban forgó jelenségre? A 'korrupció'? Az szerinted
"disztinktívebb"?

> (N.B. A |haloeffektus| szerintem itt éppen haloeffektust okoz:
>eltakarja az értékelés komplexitását.)

Jó, tehát mi fedné fel az értékelés bonyolultságát, összetettségét? A 'kor-
rupció' (erkölcstelenség, erkölcsi züllés, megvesztegethetőség, visszaélés,
vesztegetés, vesztegetettség, métely, posvány, romlás, romlottság)?

> A korábban kialakult szimpátiák és antipátiák jelenlegi hatásai nem
>magyarázhatók szimplán haloeffektussal

Valóban nem. De legyen szabad még egyszer megkérdeznem tőled, te
minek hívnád a korábban kialakult rokonszenv ill. ellenszenv jelenlegi
hatásait? Tudsz-e a dicsfényhatásnál megfelelőbb szót ajánlani?

Balázs
+ - Weores Sandor? (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sziasztok!


Annyi HIXes forum van, remelem, jo helyen jarok. :-) Szoval:

Kolleganom az orrom ala dugott egy orosz dalkonyvet, amiben egy anyak napi
vers van (vengerszkaja gyetszkaja narodnaja peszeka) "S. Vee:res"
szovegiroval. A szoveg (oroszul):

Mamin prazdnyik

Gyeny szivodnya, gyeny szivodnya, // gyeny horosij szamij,
Vszjudu prazdnyik, vszjudu prazdnyik // prazdnyik kazsdoj mami.

Mi prisli sz cvetami // k nasej miloj mame,
Ih szazsali, polivali // I szorvali szami.

Van valakinek otlete, hogy ez melyik Weores Sandor vers lehet (a szoveget
ertem), mert nekem a MEK-et tanulmanyozva sem tunt fol hasonlosag.


Elore is koszonom,
marky
+ - re: re: Re: gazsulalas (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Pál!

hix.nyelv #972, >:

> Persze, manapsag a te mentalitasod a nyero

 Akkor térjünk vissza a diszkusszióhoz, ha majd ismét lesz nyelvi 
téma, és nem a te percepciódat kívánod megtárgyalni az én 
"mentalitásomról".
+ - Re: mivel (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Tisztelt Lista!

 Az előző számból ez az írásom a sorlimit túllépése miatt kimaradt

hix.nyelv #971, >:

> Viszont meg kell mondjam hogy a mondatokat nagyon tanykonyvizueknek
> erzem :)

 Ezek azért tankönyvízűek, mert Balázs szvsz. egyrészt el akarta 
kerülni, hogy engem a személyemben érintsen a kérdés, másrészt a 
megoldás irányában nem akarta befolyásolni a hozzászólásokat.

 A kiindulás az én egyik mondatom volt, melyet Balázs helytelennek 
érezvén privátim írt nekem; én pedig javasoltam, hogy ez kerüljön 
megvitatásra publikusan, hogy a tágabb kör véleménye kiderüljön. A 964- 
es számban írtam: "(Ez _amiatt_ van, _mivel_ a folyamatos melléknévi 
alak tompítja az alapige befejezettségét.)".

 Annak ellenére, hogy a fenti szerkezet általános elítélésben 
részesült a 971-es számban, az alábbiakat tenném a kérdéshez:

- A mondat magyarázó visszautalás a korábban leírtakra, ezért kell hogy 
legyen benne utalószó.

- Okhatározó utalószó áll okhatározó kötőszóval: szemantikailag tehát 
nincs gond (max. a nyelvi úzus szempontjából kifogásolható).

- A(z) |(a)miatt| a mai köznyelvben célhatározó értelemben is állhat 
(ezt az értelmező kéziszótár is hozza "kissé pongyola" 
stílusminősítéssel). A |hogy| ugyanakkor a célhatározó mondatok 
jellemző kötőszava: az ehelyetti okhatározó kötőszó megerősíti az 
|amiatt| utalószó okhatározói használatát.

- Én ide nem teljesen irodalmi nyelven írok, ahogy más sem, a 
szövegeket át meg át szövik a köznyelvi elemek. A "feladat" tehát 
inkább az lenne, hogy kiderüljön milyen gyakran _hallunk_ az |amiatt| 
után okhatározói kötőszót |hogy| helyett, nem pedig az, hogy milyen 
gyakran _írunk_.

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS