Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX TUDOMANY 2938
Copyright (C) HIX
2005-08-14
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 RE: Aranyi Laci honlapja / tagulas (mind)  122 sor     (cikkei)
2 Re: relatvitaselmelet (mind)  17 sor     (cikkei)
3 a tudomany ereje a semakeszlet (mind)  20 sor     (cikkei)

+ - RE: Aranyi Laci honlapja / tagulas (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Zoli!

Gondoltam reagálok az E=mcc értelmetlenségét taglaló linkre.
Pár mondatot fűznék az egészhez:
1. A végén levő Giardano Bruno idézet 
(http://www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/2001/0109/bruno/ok.html) üti a 
korábbi részt. Hogy miért az a 7. pontban fejtem ki.
2. Ez az emberi gondolkodás megbéklyózása felvetés nem éppen eredeti, ezt a 
keresztyén hívőkre szokták ráfogni az ateisták/agnosztikusok. Amúgy ettől nem 
kell igazán félni. Mérő László is megemlíti egyik tudomány népszerűsítő 
könyvében, hogy egy téves idea megbosszulja magát mert aki ragaszkodik hozzá 
előbb utóbb hátrányba kerül. Milyen hátrányba lenne például ma az, aki még 
mindig ptolemaioszi körpályákban szeretné a világegyetem mozgásait 
ábrázolni :-)
3. Giordano Bruno idézete alapján könnyen Parmenidész juthat eszünkbe.  Akik a 
tudomány művelését a görögöktől eredeztetik általában megemlítik Parmenidészt 
is. (Pl. Leon Lederman: Az isteni a-tom - Mi a kérdés, ha a válasz a 
világegyetem ?, Typotex 1995, 53. oldaltól) Parmenidész volt a Xenophanész 
alapította éleai filozófiai iskola legfőbb alakja s főtanításuk az Egy volt.
4. Parmenidész egyik követője volt Zénón, aki paradoxonokat állított fel az 
iskola alapelveinek alátámasztására. Ezek egyike a stadion paradoxon nevet 
viseli. (http://www.mathpages.com/rr/s3-07/3-07.htm nyersfordítás: 
http://infinity.tag.hu/relativity.html) E paradoxon lényege a következő: Ha 
van maximális sebesség, akkor a sebesség csak relatív lehet. Zénón a stadion 
középpontjában áll, mint egyetlen fixpont. Innen indul két futó ellentétes 
irányban a maximális sebességgel, Zénónhoz képest. S egymáshoz képest? Ha a 
sebességük egymáshoz képest nem relatív, akkor a maximális sebesség 
duplájával, ami ellentmondás.
5. Így értelmezve, Zénón eme paradoxonja amúgy megoldja Aranyi Laci egyik 
fődillemmáját is miként lehet egy relatív rendszerben valami abszolút. A 
stadion középpontjához  képest a sebességek abszolútak, s nem haladhatják meg 
a maximális sebességet, ugyanakkor a mozgó tárgyak egymáshoz képest relatív 
sebességűek, így itt sem lehet a maximális sebesség elvét megsérteni.
6.  (Ez ugyan itt nem kerül szóba, de ez az ikerparadoxont is megoldja. A 
világegyetemben is van "stadion középpont", feltéve, hogy véges mennyiségű 
energia alkotja - kvantálisan legalábbis, mert egyébként vég nélkül osztható 
lenne. Ekkor a Föld-Hold rendszernek volna legalább egy fixpontja, ha 
önmagában lenne. Hasonlóan a Naprendszernek, ha önmagában lenne. Szintúgy a 
Tejútnak ha önmagában lenne. Ez a hierarchia véget ér véges energia esetében 
a Világegyetemnél, aminek ekkor van legalább egy fixpontja. Na most egy ilyen 
fixponthoz képest minden sebesség abszolút. Az öregedés ezen abszolút 
sebességgel van összefüggésben. A Földön maradó ikerpár a Föld abszolút 
sebessége szerint öregszik. Az űrhajós testvére meg az űrhajóé szerint, ami 
mondjuk a Földéhez képest 0,8c. Ekkor relatíve a Föld és az űrhajó 0,8c 
körüli sebességgel halad egymáshoz képest, felvetve a kérdést miért öregszik 
az 0,6-szorosával az űrhajós az otthon maradthoz képest. A megoldás egyszerű. 
A fixponthoz képest a Föld szinte áll, míg az űrhajó 0,8c sebességgel 
száguld.) 
7. Végül arról, hogy Giordano Bruno (vagy inkább Parmenidész és Zénón) 
felvetései miért is ütik a cikkben szereplő dolgokat. Nos a cikk az idő és a 
térbeli dimenziók összekapcsolást egyetlen téridő rendszerbe nem tartja 
megalapozottnak, mondván az idő képzetes mennyiség. Ugyanakkor Parmenidész 
felvetése értelmezhető úgy, hogy a Világegyetem egy 4D/nD téridő 
kocka/gömb/tórusz/nyereg - kinek mi tetszik. Ez tényleg Egy, tényleg végtelen 
- már ha örökké gyorsulva tágul, s bár minden egyes konkrét időpontban 
véges.  (Ha van rajta kívül más azzal lehet úniózni, s megint Egy.) Az ellen 
meg legfeljebb materialista alapon lehetne tiltakozni, hogy a mi t (s) valós 
időnk tau=ict (m) képzetes időbe átfordítsuk, s így egy egységes nD téridő 
rendszerünk legyen.
8. (A Biblia egyébként az "Egy"-et Mindenségnek/Teljességnek/Istennek nevezi. 
Csel17,28 "mert őbenne [Isten] élünk, mozgunk és vagyunk." Kol1,17 "Ő [Jézus 
Krisztus] előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn." Kol1,19 "Mert 
tetszett az egész Teljességnek, hogy benne [Jézus Krisztus] lakjék." A 
természtetudomány tehát nem tesz más, mint Istent kutatja. Nagy melléfogás  a 
szembeállítás. Ennek fő oka amúgy egy a világegyetemen kívüli, annak idejétől 
ugyan független, de saját idővel rendelkező "öregapó" típusú isten körüli  
több évezredes értelmetlen vita. Timothy Feris, Stephen W. Hakking. Leon 
Lederman, Richard Dawkins, John D. Barrow, stb. mind-mind egy ilyen 
istenképpel hadakoznak könyveikben. Ennek a létéről folyik a vita. Jelentem: 
Nem létezik.  Az ateisták/agnosztikusok győztek. A csatát megnyerték. A 
háborút viszont elvesztették, hiszen az igaz Isten tagadásához önmagukat is 
tagadniuk kellene, lévén Csel17,28 szerint maguk is benne élnek. Azt 
gondolják Parmanidész Egy-e és Püthagorász részei összeegyeztethetetlenek. 
Pedig erről szó sincs. A részeket összetéve éppen az Egyet kapjuk. A tudomány 
állandóan változik, mert mindig csak részeket ismer. "Rész szerint van benne 
az ismeret." Ellenben az Egy része lehet az is, hogy a részei előtt önmagáról 
kinyilatkoztatást tegyen. Ma ezt már hasonlattal is könnyen illusztrálhatjuk. 
Programozhatunk egy virtuális valóságot, s ott mi magunk is jelen lehetünk. 
Megszólalhatunk kívülről, egyik szereplőt kisajátíthatjuk magunknak, 
"prófétáink" lehetnek, gombnyomásra vagy egyéb módon "csodákat" 
eszközölhetünk. A kérdés, hogy ez megtörténik-e. Azaz, hogy miként viselkedik 
az Egy, süketnéma, vak vagy halló, látó, beszélő módjára. Ám ez már nem 
létvita, hanem milyenség vita. Az Egy esetében annyi a többlet a virtuális 
valóság példához képest, hogy itt a programozó és a programozott egy és 
ugyanaz. Nincs tényleges időbeli cselekvés, egyszerűen az Egy Van.  Egy olyan 
film, ami anélkül létezik, hogy bármikor leforgatták volna. Egy olyan film, 
ami úgy a legjobb, hogy bármikor módosítani kellett vagy lehetett volna, stb. 
Isten saját maga gondolata. Ahogy ezt Giordano Bruno gondolataiból is kitűnik, 
így azután anyagi vagy szellemi elsődlegességi vitája is meddő. "Anyag, de 
úgy hogy nem anyag. Lélek, de úgy hogy nem lélek".)

S ha Giordano Bruno így fejezte be: "A Világegyetem egy." Akkor a Világegyetem 
alatt értve mindent  - a láthatatlan világot is annak aki velem együtt hiszi 
a létét - s ezen összességen Istent értve, én így fejezem be: 

Isten egy. 

Pető Hunor

Re: tagulas

"Kivancsi vagyok,hogy meresekkel hogyan
lehetne eldonteni tagul vagy zsugorodik a
vilagegyetem?"

Kedves Jusanyi! 

A két eset megkülönböztethetetlen, de nincs is szükség a megkülönböztetésre.  
Csupán arra, hogy akik beszélnek róla megállapodjanak az aktuális szó 
használatban, hasonlóan ahhoz hogy megállapodnak a jobb/bal, észak/dél  
pozitív/negatív kérdésekben. Poincaré példájával élve (E. Szabó László: A 
nyitott jövő problémája 31. oldal alapján , a neten is fenn van  a könyv 
http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b126/ 
http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b126/x1-50002.4.html) : 
Adott egy euklideszi korong belsejében élő nép. A korong hőmérséklete kifelé 
haladva T(r)=T_0(R^2-r^2)/R^2 formula szerint csökken. Méterrúdjaik  a 
hőmérséklettel arányosan változtatják a hosszúkat. Na most ha a 
méterrúdjaikat mindenütt azonos hosszúaknak hiszik, akkor az fogják hinni egy 
végtelen kiterjedésű konstans negatív görbületű 
Bolyai-Lobacsevszkij-felületen élnek.

Pető Hunor
+ - Re: relatvitaselmelet (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A 2726-ban írta egy vsz. hozzáérto, math:

*1) szabo laszlo kivalo gondolkodo szerintem

2) odaig egyetertek, hogy a ket elmelet ekvivalens, es ez ma mar nem 
meglepo az emlitett aluldeterminaltsagi tezis miatt

3) avval nem, hogy megkulonbozteti a 2. es 3. tipusu ekvivalenciat. 
nem latom a kulonbseget. mindket esetben eekvivalencia van, es 
fogalmi kulonbseg a lefogyos peldat lehetne ugy mondani, hogy a ket 
elmelet mast nevez lefogyasnak, es elallitodasnak.
math *

Szépen kérem mások véleményét is, a 2. pontról, ha lehet magyarázva 
az aluldeterminaltsagi tezis mibenlétét.

Köszönettel, Zoli
+ - a tudomany ereje a semakeszlet (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Adatbazisokat keresgéltem a weben, ezt találtam:
http://www.bibl.u-szeged.hu/~drotos/informatikai-jegyzetek/l.html#p1

Gondolom, érdekesnek találjátok, most csak az utolsó mondatot
másolom ide, mert én ezt a "séma" dolgot nem tartom pozitiv
dolognak:

"A modern tudomány ereje és    |
folyamatos fejlődése jórészt annak köszönhető, hogy az
oktatás    |
során minden új tudós-generáció nagyjából ugyanazt az
alapvető    |
ismeretanyagot és gondolkodási sémakészletet sajátítja el, s
    |
a kommunikációs szituációk (konferenciák, folyóiratok,
kutatási   |
jelentések) erősen szabványosítottak "


seila

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS