Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX MOZAIK 461
Copyright (C) HIX
1995-04-04
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 DunaTv 17. heti musora - 95. aprilis 24. - aprilis 30. (mind)  789 sor     (cikkei)
2 Az MNB hivatalos arfolyamai, 1995-MAR-31 (mind)  45 sor     (cikkei)

+ - DunaTv 17. heti musora - 95. aprilis 24. - aprilis 30. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

MOZAIK    DUNA TV musora 1995. aprilis 24. - aprilis 30.                 
********************************************************

                      DUNA TV

  A DUNA TV adasa muholdrol egesz Europaban, Eszak-Afrikaban
  es a Kozel-Keleten veheto.
  Az adasidon kivul a monoszkop kepe alatt a Bartok radio
  hangja hallhato.

  A Duna Televizio Teletext adasa - a Dunatext - a nap 24
  orajan keresztul mukodik.

 #######################################################
 Parameterek:
 Eutelsat II. F.3
 Keleti h. 16 fok
 Oldalszog 184.2 fok
 Emelkedesi szog 35.3 fok Budapesten
 Transzponder 33 csat. 11,596 GHz horiz. pol.
 #######################################################

 DUNA TV cime: Budapest, Me'sza'ros utca 48-54
              H-1016 Hungary

 Tel.: +36-1-156-0122
 FAX:  +36-1-156-6772

 Telefonugyelet adas alatt: +36-1-267-6542

 #######################################################

              A Duna Televizio  uj szolgaltatasa
              --------------------------------------
 A Duna Televizio nov. 9-tol a nezok kivansagara uj
 szolgaltatassal jelentkezik: ahol a Duna Televizio
 musorait fogni lehet -- vagyis egesz Europaban,
 Kozel-Keleten es Eszak-Afrikaban -- ott a Kossuth es
 Peto"fi radio musora is hallhato a kovetkezo
 vivo"frekvencia'kon:

 Kossuth radio: 7,02 MHz,
 Peto"fi radio:  7,38 MHz,
 A Duna Televizio hangvivo" frekvenciaja: 6,5 MHz

 #######################################################

  A musort a DunaTv musorszerkesztosegetol kapott anyag
  alapjan tesszuk kozze, 
  a parameterek a TV Kepujsagbol szarmaznak.
 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&  Ekezetes szovegu musor a KFKI-GOPHER-ben elerheto   &
&      telnet sunserv.kfki.hu                          &
&      login: gopher                                   &
&      password: <ENTER>                               &
&      13. menupont /kultura - oktatas/                &
&         2. menupont /DUNA/                           &
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 Jo TV-nezest!


1995. a'pr. 24. he'tfo"
-----------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
      Ta'je'koztato' mu"sor
      A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
      o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
      va'ltja'k egyma'st.      
14.00 LAPOZO'     (15')
      Lapszemle, friss hirek
14.15 PUFO'KA KALANDJAI  /ism./   (13')
      Manipula'cio'
      Belga anima'cio's film       
14.25 GAZDAKO~R   /ism./     (45')
      Magazinmu"sor gazda'lkodo'knak
      Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Zala Simon Tibor
15.10 A TO~RZSFO"NO~K PARADICSOMA    (28')
      XIII/6.: Yendi Ya-Naja
      Kanadai ismeretterjeszto" filmsorozat
      Rendezo"-operato"r: Francois Floquet
      Az uralkodo' birodalma a szavanna teru~lete'n fekszik, Togo'hoz 
      ko~zel. Yendi a fo"va'ros, Ya-na pedig elo~lja'ro'i cime'nek 
      megneveze'se a helyi nyelvben. A mohameda'n valla'su' to~rzs 
      uralkodo'ja szinte korla'tlan hatalommal rendelkezik, e'let-
      hala'l ura.
15.40 AZ EMBERISE'G KALANDJA   /ism./  (49')
      XII/3.: A hala'l ko~tele
      Alberto Oliveras filmje
      Zene: Juan Carlos Perez. Rendezo"-operato"r: Yon Inchaustegui
      Alberto Oliveras e's csapata az Amazonas forra'svide'ke're utazott, 
      hogy felkutasson egy india'n to~rzset, amely e'vezredek o'ta 
      lankadatlanul keresi az E'denkertet ezen a ko~rnye'ken. Oliveras, 
      a ve'rbeli riporter menet ko~zben azonban felfedezett valamit,
      ami legala'bb ilyen e'rdekfeszito" te'ma: az Iquitos va'rosa 
      ko~rnye'ke'n e'lo" to~rzset e's vara'zslo'ja't, aki hajlando' volt 
      kamera ele' a'llni, hogy bemutassa gyo'gyita'si arzena'lja't.
16.30 CIMBORA - Tallo'zo' /ism./    (50')
      Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta. Rendezte: Kardos Ferenc
17.20 DINI, A KIS DINOSZAURUSZ    (12')
      O~reg morgo', nem ve'n morgo'
      Amerikai rajzfilm
17.40 Mese
      MUSTI: Musti, a pilo'ta   (5')
      PILI E'S POLI: Az ido"jo's ha'ziko'   (5')
17.55 Mu"sorismertete's    (5')
18.00 HIRADO'     (15')
18.15 MELBA   VIII/3.    (47')
      Ausztra'l filmsorozat
      Forgato'ko~nyv: Roger McDonald. Operato"r: Dean Semler
      Zene: William Motzing. Rendezte: Rodney Fisher
      Fo"szerepben: Linda Cropper, Hugo Weaving, Peter Carroll, O~do~n 
      Gyalog, Todd Boyce
      London felso" zenei ko~rei egye'rtelmu"en elutasitja'k a messziro"l 
      jo~tt Melba't, eze'rt a la'ny du~he'ben meg sem a'll Pa'rizsig. Ott 
      ve'gre akad egy tana'rno", Mme Marchesi, aki egy e'vet ke'r, hogy 
      felke'szitse a vila'got jelento" deszka'kra az elsza'nt e's tehet-
      se'gesnek ite'lt e'nekesno"t. Ke'rde's, hogy mit szo'l ehhez 
      Charles, Melba fe'rje, vagy az e'desapja, aki tova'bbra sem 
      hajlando' finanszirozni a maga'no'ra'kat.
19.00 AMERIKAI MAGYAR E'LETSORSOK    (48')
      A Makk csala'd - Los Angeles, Honolulu
      Riportfilm
      Riporter: M. Szabo' Imre. Operato"r: Ramm La'szlo'
      Szerkeszto": Petrovszki Zolta'n.
      A pannonhalmi szu~lete'su" Makk Imre fo"iskolai tanulma'nyait 
      ko~veto"en egyha'zmu"ve'szeti vonalra keru~l, ami egy e'letre meg-
      hata'rozza alkoto'i e's maga'ne'lete't. Ro'mai o~szto~ndijas, ott 
      ismerkedik meg jelenlegi felese'ge'vel, aki - ba'r sohasem ja'rt
      Magyarorsza'gon - me'gis elko~telezettje az orsza'g u~gyeinek.
20.00 ASZTALTA'RSASA'G    (45')
      Vende'gse'gben a zso~go~di Nagy Imre Mu'zeumban
      Vende'gek: Egyed Pe'ter iro', filozo'fus, Mo'zes Attila iro', 
      A. Vinczeffy La'szlo' festo"mu"ve'sz, Kova'cs Andra's Ferenc ko~lto"
      Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Temesi Ferenc. Rendezte: Jeli Ferenc  
20.45 ESTI KE'RDE'S --  A nap interju'ja   (13')
21.00 HIRADO'   (15')
21.15 A FEHE'R HERCEGNO"K A'LMAI   I.    (51')
      Finn-orosz dokumentumfilm
      Rendezte: Nyikolaj Obuhovics
      II. Miklo's, minden oroszok ca'rja katonai para'de'n, Alexandra 
      ca'rne' csoda'latos kalapban a nyaralo' terasza'n, Olga, Tatja'na, 
      Ma'ria e's Anaszta'zia hercegno"k egy yacht fede'lzete'n, Alekszej 
      ca'revics po'nivontatta szeke'ren.... A csala'd a'ltal ke'szitett 
      fe'nyke'pek, az orosz archivumokban o"rzo~tt filmfelve'telek, a
      csala'dtagok egyma'snak irt levelei alapja'n ismerju~k meg az 
      utolso' orosz ca'r csala'dja'nak u~nnep- e's he'tko~znapjait. 1918 
      ju'liusa'ban Szibe'ria'ban mindannyiukat meggyilkolta'k.
22.05 TANGO'  VIII/2.  /ism./   (57')
      Spanyol te've'filmsorozat
      Forgato'ko~nyv: Antonio Laneta, Manuel Marinero, Miguel Hermoso, 
      Luis Arino. Zene: Bernardo Bonezzi. Operato"r: Hans Burmann, Tote 
      Trenas, Hugo Colace. Rendezte: Miguel Hermoso
      Szereplo"k: Sancho Gracia, Fiorella Faltoyano, Antonio Ferrandis, 
      Luis Brandoni, Mario Santana, Miguel Rellan, Susana Becker
      Marcos csellel szerez pe'nzt egy nagy bankha'zto'l, s a ha'z-
      tulajdonos Isabel is ke'nytelen belemenni a Marcos dikta'lta 
      felte'telekbe. Ve'gu~l is tetszik neki az o~tlet, o" maga adja az 
      e'pu~lo" mulato' u'j neve't: Tango'.
23.00 VERS    (6')
      Je'kely Zolta'n: Egy fiu'cska'hoz
      Elmondja: Jancso' Adrienne
      HIRU'JSA'G
*************************************************************
1995. a'pr. 25. kedd
--------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
      Ta'je'koztato' mu"sor
      A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
      o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
      va'ltja'k egyma'st.    
14.00 LAPOZO'    (15')
      Lapszemle, friss hirek  
14.15 VA'LTO'     /ism./    (45')
      Gazdasa'gi magazin
      Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga   (22')
15.00 TOM E'S JERRY KO~LYO~KKORUKBAN: Az u"rkutya
15.20 E'LETU~NKET E'S VE'RU~NKET A GYO"ZELEME'RT   XIV/10.  (27')
      Angol sportto~rte'neti sorozat
      Operato"r: Chris Openshow
15.50 ERDEI SPORTVERSENY    /1951./   (11')
      Magyar mesefilm
      Rendezte: Macska'ssy Gyula  
16.00 A II. VILA'GHA'BORU'     (51')
      XXVI/13.: A szu"kebb a'tja'ro', Olaszorsza'g, 1942. november -
      1944. ju'nius
      Angol dokumentumfilm-sorozat
      Irta: David Wheeler. Zene: Carl Davis
      Operato"r: Ray Sieman, Peter Lang. Rendezte: Peter Batty
      Az amerikaiak hadbale'pe'se't a Wermachttal szemben valo'ja'ban a 
      casablancai konferencia szentesitette, ahol Churchill e's 
      Roosewelt eldo~nto~tte: tehermentesitik a keleti fronton 
      harcolo' oroszokat e's offenziva't kezdeme'nyeznek a Fo~ldko~zi-
      tenger ko~rnye'ke'n. Olaszorsza'g, Mussolini fasizmusa va'lt a 
      kijelo~lt ce'lpontta' a Szicilia, San Pietro, Ro'ma u'tvonalon.
16.55 OTTHON    (30')
      Csala'di magazin
      Operato"r: Czabarka Pe'ter. Szerkeszto": Juha'sz Judit
      Rendezte: Pa'sztory Ja'nos
      Me'lto'sa'ggal e'lni... ege'szse'gka'rosodott emberek e'let-
      ko~zo~sse'ge Piliscsaba'n. Felese'gke'pzo" Kiskunfe'legyha'za'n. 
      "Me'giscsak lesz szakma'm!"  Kisgyermekek a zongora'na'l, avagy 
      mit a'ldozunk a zenetanula'se'rt?
17.30 Mese     
      LOLKA E'S BOLKA OLIMPIA'JA: Az olimpiai la'ng    (10')
      TOM E'S JERRY: A cirkusz porondja'n     (8')
17.55 Mu"sorismertete's   (5')
18.00 HIRADO'     (15')
18.15 "Tavasz e's nya'r ko~zo~tt"
      A FU~L     (91')
      Csehszlova'k film  /1970./ 
      Forgato'ko~nyv: Jan Procha'zka, Karel Kachyna. Zene: Svatopluk 
      Havelka. Operato"r: Josef Illik. Rendezte: Karel Kachyna
      Szereplo"k: Jirina Bohdalova', Radoslav Brzobohaty, Gustav 
      Opocensky, Miloslav Holub, Lubos Tokos
      Karel Kachyna a cseh u'j hulla'm kiemelkedo" alakja. A fu~l
      ta'rsadalomkritikai szatira, to~bb mint egy e'vtizeden keresztu~l 
      nem keru~lhetett elo" a dobozbo'l. A to~rte'net a leendo" minisz-
      terelno~k 10. (elfelejtett) ha'zassa'gi e'vfordulo'ja'n ja'tszo'dik 
      egy laka'sban felese'ge e's a "nagyothallo' Fu~lek" ta'rsasa'ga'ban.
19.50 AB OVO    (7')
      Anima'cio's film
      Rendezte: Cako' Ferenc
20.00 GAZDAKO~R      (45')
      Magazinmu"sor gazda'lkodo'knak
      Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Zala Simon Tibor
      Mu"sorvezeto": Dr. Gyo"rffy Sa'ndor
      Mie'rt cso~kken a kukorica vete'sterulete? Hogyan no~velhetju~k a 
      terme'sa'tlagot? Agra'rhirek e's veto"magaja'nlat. Jegyzet a tej-
      feldolgoza's melle'kterme'ke'nek hasznosita'sa'ro'l. Bio-mo'dszerek 
      ka'rtevo"k irta'sa'ban. Strucc-farm Hajdu'na'na'son. Portre' 
      Csizmazia Jo'zsef szo"lo"nemesito"ro"l. A Zalagyo~ngye szo"lo" 
      a'llami bejegyze'se Ne'metorsza'gban.
20.45 ESTI KE'RDE'S -- A nap interju'ja   (13')
21.00 HIRADO'   (15')
21.15 BELSO" VILA'GUNK  /ism./     (59')
      VI/1.: Az e'let szu~lete'se
      Ismeretterjeszto" filmsorozat
      Forgato'ko~nyviro': Josida Ricu. Zene: Hazsaisi Dzso'
      Operato"r: Ohucsijama Maszalori, Carl O. Lofman 
      Rendezte: Koide Goro
      Ve'gigko~vetju~k az u'jszu~lo~tt fejlo"de'se't a fogamza's 
      pillanata'to'l a szu~lete'sig.
22.15 E'JSZAKAI ROHANA'S  (1988. - ism. - 121')
      Amerikai bu"nu~gyi ja'te'kfilm
      Forgato'ko~nyv: George Gallo. Zene: Danny Elfman
      Operato"r: Donald Thorin. Rendezte: Martin Brest
      Szereplo"k: Robert DeNiro, Charles Grodin
      Fo"ho"su~nk megbizata'st kap egy szabad la'bon levo", 15 millio't 
      sikkaszto' ko~nyvelo" bekise're'se're. Munka'ja't nemcsak a 
      meglopott maffiaveze'r banda'ja e's az F.B.I, hanem me'g saja't 
      megbizo'ja is akada'lyozza. Az egye'bke'nt csak ne'gyo'ra's 
      repu~lo"u't to~bbnapos, orsza'gos hajsza'va' va'ltozik.
      /Csak felno"tt ne'zo"inknek!/
00.15 VERS    (2')
      Szabo' Lo"rinc: Mi me'g?
      Elmondja: Szabo' Sa'ndor
      HIRU'JSA'G
*************************************************************
1995. a'pr. 26. szerda
----------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
      Ta'je'koztato' mu"sor
      A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
      o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
      va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'    (15')
      Lapszemle, friss hirek
14.15 SZIPPANCSOK    (23')
      A tengerparti mu"ve'sz ; Giri e's Guri
      Belga anima'cio's film
14.35 OKAVANGO, A VADON SZIVE   XIII/12.     (48')
      Gibralta'ri filmsorozat
      Forgato'ko~nyv: Terence Winter. Zene: Julian Laxton
      Operato"r: Hans Kuhle. Rendezte: Mark Roper
      Fo"szerepben: Steve Kanaly, Sandor Smit, Wayne Crawford, Michele 
      Scarabelli, Lance Scott
      Mivel e'letu~k e's fo"ke'nt ha'zase'letu~k egyre monotonabba' 
      va'lik, Jessica'nak mento" o~tlete ta'mad: le'tesitsenek panzio't 
      pe'nzes a'tutazo'k re'sze're szafarival egybeko~tve. Az o~tlet 
      kiva'lo'nak bizonyul, de sajnos nem jo~n be.
15.25 KU~LO~NLEGES VASU'TVONALAK     (53')
      Francia dokumentumfilm
      Kanada - az egyik o'cea'nto'l a ma'sikig
      Zene: Francois Tusques, Bernard Vitet
      Operato"r: Jacques Weber, Yves Delacroix
      Rendezte: Bernard d'Abrigeon
      Mexiko', Guadalupe. Ha'rom nap e's ha'rom e'jszaka'n a't teheti meg 
      az ember a Montre'al - Vancouver ta'volsa'got. O~sszesen 4645 km-t. 
      Egy vonatjegy a'ra kb. 800 kanadai dolla'r.
16.20 VALLOMA'SOK   (49')
      Magyar ismeretterjeszto" film
      Rendezo"-operato"r: Lakatos Iva'n
      A film II. Ra'ko'czi Ferenc emle'kiratai alapja'n mutatja be a 
      fejedelem ifju'kora't, s azt az utat, melynek sora'n a szabadsa'g-
      harc e'le're a'llt.
17.10 MUZZY COMES BACK    XX/9.    (5')
      A BBC English kalandos nyelvleckesorozata gyerekeknek
17.15 THIS IS THE WAY    40/29.    (20')
      Operato"r: Markert Ka'roly, Molna'r Pe'ter
      Szerkeszto"-rendezo": Lo"rincz Zsuzsa
      Tanit: Jilly Viktor
      Egy va'ros alaprajza'n ta'vira'nyitott auto'val ko~zlekedu~nk, s 
      ha sikeresen ce'lba e'ru~nk, me'g jutalmat is kapunk. Megtudjuk, 
      ki dicsekedhet a legido"sebb, s ki a legfiatalabb rokonnal, s 
      azok ha'ny e'vesek, illetve ha'ny naposak. To~bben o"szinte 
      valloma'st tesznek arro'l, hogy zuhanyoztak-e, reggeliztek-e, 
      s adtak-e bu'csu'puszit anyuka'juknak reggel indula's elo"tt.
17.40 Mese
      STAFLIK E'S SPAGETKA: Sportolo'k    (7')
      MESE'K A NAGYVILA'GBO'L: A hollo' a ro'ka e's a sajt   (5')
17.55 Mu"sorismertete's   (5')
18.00 HIRADO'     (15')
18.15 E'DES ANNA    /1958./  (84')
      Magyar film
      Kosztola'nyi Dezso" rege'nye nyoma'n irta: Bacso' Pe'ter, Fa'bri 
      Zolta'n. Zene: Ra'nki Gyo~rgy. Operato"r: Sze'cse'nyi Ferenc
      Rendezte: Fa'bri Zolta'n
      Szereplo"k: To~ro"csik Mari, Kova'cs Ka'roly, Mezey Ma'ria, Fu~lo~p 
      Zsigmond, Greguss Zolta'n, Ba'ro' Anna, Gobbi Hilda, Makla'ry 
      Zolta'n
      A kis csele'd, E'des Anna mindenesnek szego"dik Vizy me'lto'-
      sa'gose'khoz. Vizyne' bu~szke a jo' va'sa'rra az ige'nytelen, 
      szorgalmas lea'nnyal, de nem veszi embersza'mba. Az asszony 
      unokao~ccse megko~rnye'kezi a la'nyt, aki ha'la's a sze'p 
      szavake'rt, e's enged neki. Amikor a'llapotos lesz, a fiatalu'r 
      otthagyja o"t. Anna megala'ztata'sai ve'gu~l trage'dia'ba 
      torkollanak.
19.50 VARSO' E'PITE'SZETE   X/3.    (10')
      Rendezte: Anna Gatuszko
20.00 RE'GIO'K   (45')
      Tudo'sito'k stu'dio'ja
      Szerkeszto": Tanos Miklo's
20.45 ESTI KE'RDE'S  --  A nap interju'ja   (13')
21.00 HIRADO'    (15')
21.15 451 FAHRENHEIT    /1966./   (108')
      Francia-angol film
      Ray Bradbury rege'nye alapja'n irta: Francoise Truffaut e's 
      Jean-Louis Richard. Operato"r: Nicholas Roeg
      Zene: Bernard Herrmann. Rendezte: Francoise Truffaut
      Fo"szerepben: Oscar Werner, Julie Christie
      A ko~zeli jo~vo"ben ja'runk, tala'n ma'r a XXI. sza'zadban. A 
      ta'rsadalmi egyenlo"se'g alapelvre arra e'pu~l, hogy leheto"leg 
      mindenki egyforma legyen, eze'rt tilos e's tiltott minden 
      mu"ve'szet, de legfo"ke'ppen az irodalom, amely va'gyakat e'b-
      reszthet az olvaso'kban. A film ho"se egy elrejtett ko~nyvek 
      felkutata'sa'ra e's megsemmisite'se're rendelt kommando'ban 
      dolgozik. Ma'r e'ppen elrendezo"dni la'tszik a jo~vo"je, amikor 
      megismerkedik egy fiatal, kiva'ncsi tanito'no"vel.
23.00 A TO~RZSFO"NO~K PARADICSOMA  /ism./   (28')
      XIII/6.: Yendi Ya-Naja
      Kanadai ismeretterjeszto" filmsorozat
      Zene: Osvaldo Montes. Rendezo"-operato"r: Francois Floquet
23.30 VERS    (8')
      Biro' Sze'p Anna
      A ballada't elmondja: Molna'r Gizella
      HIRU'JSA'G
*************************************************************
1995. a'pr. 27. csu~to~rto~k
---------------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
      Ta'je'koztato' mu"sor
      A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
      o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
      va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'     (15')
      Lapszemle, friss hirek
14.15 EMLE'KKE'PEK - RE'GI HIRADO'K   (15')
      Bokor Pe'ter mu"sora
14.30 RENDHAGYO' BESZE'LGETE'S SZELECZKY ZITA'VAL II/1.  (30')
      Portre'film
      Operato"r: Jankura Pe'ter. Rendezte: Petrovszki Zolta'n
15.00 EGY E'JSZAKA ERDE'LYBEN   /1941./    (80')
      Magyar filmvigja'te'k
      Asztalos Miklo's Alterego cimu" szindarabja'bo'l irta: Kalma'r 
      La'szlo', Vaszary Ga'bor, Vaszary Ja'nos. Rendezte: Ba'n Frigyes
      Fo"szerepben: Szeleczky Zita, Nagy Istva'n, Pa'ger Antal, 
      La'za'r Ma'ria
      A II. Jo'zsef csa'sza'r ideje'ben ja'tszo'do' to~rte'net fo"-
      szereplo"je  egy erde'lyi o~zvegyasszony, aki fogadja orsza'got 
      ja'ro' uralkodo'ja gyo~nge'd ko~zelede'se't, a'm amikor felrendelik 
      a Burgba, re'mu~lten tapasztalja, hogy fata'lis fe'lree'rte's 
      a'ldozata'va' tette'k.
16.20 A CSALLO'KO~ZI ARANYA'SZ    (37')
      Magyar dokumentumfilm
      Rendezo"-operato"r: Zo~ldi Istva'n
17.05 KERTGAZDA    (20')
      Kerte'szeti magazin
      Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Nagy La'szlo'
      Erde'lyi erdo"kben. Szatma'ri e'rte'kek. Erdo"ben erdo" mellett...
17.30 Mese
      PUMUKLl KALANDJAI: Pumukli az a'rtatlan ba'ra'ny    (24')
17.55 Mu"sorismertete's   (5')
18.00 HIRADO'    (15')
18.15 JO'B LA'ZADA'SA   /1983./     (96')
      Magyar ja'te'kfilm
      Forgato'ko~nyv: Gyo~ngyo~ssy Imre, Kabay Barna, Pete'nyi Katalin
      Zene: Jeney Zolta'n. Operato"r: Szabo' Ga'bor
      Rendezte: Gyo~ngyo~ssy Imre, Kabay Barna
      Szereplo"k: Zenthe Ferenc, Temessy He'di, Fehe'r Ga'bor, Rudolf 
      Pe'ter
      A Tisza menti faluban e'lo" zsido' ha'zaspa'r, a hivo" Jo'b e's 
      felese'ge ma'r he't gyermeke't eltemette. 1943-44 va'lsa'gos 
      to~rte'nelmi ido"szaka'ban Jo'b egy utolso' leheto"se'get teremt
      maga'nak a "tu'le'le'sre": a ko~zeli va'roska a'rvaha'za'bo'l 
      o~ro~kbefogad egy kereszte'ny kisfiu't, aki majd - az eljo~vendo" 
      megva'lta's reme'nye'ben - kiva'rhatja a Messia'st.
20.00 Va'LTO'     (45')
      Gazdasa'gi magazin
      Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga. Rendezte: Oblath Pe'ter
20.45 ESTI KE'RDE'S -- A nap interju'ja   (13')
21.00 HIRADO'  (15')
21.15 TIZPARANCSOLAT   (58')
      Lengyel filmdra'ma
      IX. parancsolat: Felebara'tod felese'ge't ne kiva'njad
      Forgato'ko~nyv: Krzysztof Piesiewicz, Krzysztof Kieslowski
      Zene: Zbigniew Preisner. Operato"r: Piotr Sosocinski
      Rendezte: Krzysztof Kieslowski
      Szereplo"k: Ewa Blaszczyk, Piotr Machalica Linda
      Romekkel nagyon rossz hirt ko~zo~l orvosa: betegse'ge ke'tse'gesse' 
      teszi, e'lhet-e tova'bb egyu~tt a felese'ge'vel. Az asszony azonban 
      o"szinte'n szereti, tova'bbra is vele akar maradni. Romek 
      bizonytalan, nyomozni kezd felese'ge uta'n.
22.10 A II. VILA'GHA'BORU'  /ism./     (52')
      XXVI/14.: Sze'p napunk lesz holnap
      Burma 1942-1944
      Angol dokumentumfilm-sorozat
      Irta: Neal Acherson. Zene: Carl Davis
      Operato"r: Ray Sieman, Peter Lang. Rendezte: Peter Batty
23.00 VERS   (3')
      Remenyik Sa'ndor: Halotti besze'd a hullo' leveleknek
      Elmondja: Boe'r Ferenc
      HIRU'JSA'G
*************************************************************
1995. a'pr. 28. pe'ntek
-----------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
      Ta'je'koztato' mu"sor
      A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
      o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
      va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'   (15')
      Lapszemle, friss hirek
14.15 RE'GIO'K    /ism./   (45')
      Tudo'sito'k stu'dio'ja
      Szerkeszto": Tanos Miklo's
15.00 BE'NI BA'CSI   (53')
      Portre' Rajeczky Benjaminro'l
      Forgato'ko~nyv: Gaa'l Istva'n, Radno'ti Katalin
      Rendezo"-operato"r: Gaa'l Istva'n
      Gaa'l Istva'n utolso' pillanatban ke'szitett filmet mestere'ro"l, 
      "testve're'ro"l", bara'tja'ro'l. A suga'rzo' egye'nise'g ereje, s 
      a film szeme'lyes hangve'tele minden lelket mege'rint.
15.50 ZENEI PILLANATOK    (3')
      A fuvola
      Kanadai ismeretterjeszto" sorozat
      Rendezte: Alain Rondeau
15.55 ANYA'K...     (25')
      Edina to~rte'nete
      Riportfilm
      Operato"r: Varga Tibor. Forgato'ko~nyv: Csurgay Judit
      Rendezte: Simon Bala'zs
      Edina ha'rom kicsi iker e'desanyja. A gyerekek vakok, de szu~leik 
      nem adja'k fel a reme'nyt, hogy sok-sok mu"te't uta'n egyszer 
      visszanyerik la'ta'sukat.
16.25 MU"-TEREM-TE'S   /ism./   (45')
      Ke'pzo"mu"ve'szeti magazin
      Szerkeszto": Nagy T. Katalin
17.10 MUZZY COMES BACK    XX/9.    /ism./  (5')
      A BBC English kalandos nyelvleckesorozata gyerekeknek
17.15 THIS IS THE WAY 40/29.   /ism./      (20')
      Operato"r: Markert Ka'roly, Molna'r Pe'ter
      Szerkeszto"-rendezo": Lo"rincz Zsuzsa
      Tanit: Jilly Viktor
17.40 Mese
      VIGYA'ZAT, FIU'K! :... orsza'gu't !   (20')
      SZUTYI, A KIS KE'ME'NYSEPRO": Az elte'ritett go"zge'p   (6')
17.55 Mu"sorismertete's   (5')
18.00 HIRADO'  (15')
18.15 TANGO'   VIII/3.   (55')
      Spanyol te've'filmsorozat
      Forgato'ko~nyv: Antonio Larceta, Manuel Marinero, Miguel Hermoso, 
      Luis Arino. Zene: Bernardo Bonezzi
      Operato"r: Hans Burmann, Tote Trenas, Hugo Colace
      Rendezte: Miguel Hermoso
      Szereplo"k: Sancho Gracia, Fiorella Faltoyano, Antonio Ferrandis, 
      Luis Brandoni, Mario Santana, Miguel Rellan, Susana Becker
      Marcos e's bara'tai a mulato' megnyita'sa'ra ke'szu~lo"dnek. Minden 
      a feje teteje'n a'll, nincsenek zene'szek, a szaka'cs gyilkolja 
      a se'fet, Marcos borzalmas zako'ba akar o~lto~zni e's a te've'sek 
      filmezik az ege'sz felfordula'st. Azta'n az este'lyre mege'rkeznek 
      a vende'gek e's ve'gre valaha'ra megszo'lal a tango'.
19.15 "HE'T KO~NNYCSEPP"     (40')
      Dokumentumfilm-o~sszea'llita's
      Ko~zremu"ko~dik: Szergej Bukovszkij ukra'n filmrendezo"
      Szerkeszto": Kulics A'gnes 
      1986. a'prilis 26-a'n, az ukrajnai Csernobilban to~rte'nt minden 
      ido"k legsu'lyosabb atomreaktor katasztro'fa'ja. To~bb mint sza'z-
      ezer embert evakua'ltak, s a ko~rnye'k e'vtizedekre lakhatatlanna' 
      va'lt...
20.00 KO~ZE'P-EURO'PAI MAGAZIN     (45')
      Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia
20.45 ESTI KE'RDE'S -- A nap interju'ja  (13')
21.00 HIRADO'   (15')
21.15 MUSSOLINI VE'GNAPJAI    (124')
      Olasz ja'te'kfilm
      Forgato'ko~nyv: Carlo Lizzani e's Fabio Pittoru
      Zene: Ennio Morricone. Operato"r: Roberto Gerardi
      Rendezte: Carlo Lizzani
      Szereplo"k: Rod Steiger, Lisa Gastoni, Henry Fonda, Franco Nero
      Az olasz ne'p pere az ellen az ember ellen, aki to~bb mint hu'sz 
      e'ven a't megszabta sorsa't e's belera'ntotta egy tragikus 
      ha'boru'ba. Ez a ke'pzeletbeli per ugyanazokon a helyeken folyik, 
      ahol Mussolini trage'dia'ja zajlott, ege'szen a beteljesu~le'sig, 
      a puskalo~ve'sig. A ko~zva'dlo' Valerio ezredes, az esku~dtek: a 
      forradalmi to~rve'nysze'k. Azok a partiza'nok, akik a kive'gze's 
      elo"este'je'n gyu"le'st tartottak e's hala'lra ite'lte'k Mussolinit.
23.20 VERS   (2')
      Farkas a'rpa'd: U~ru~gyek fogyta'n
      Elmondja: Bala'zs E'va
      HIRU'JSA'G
*************************************************************
1995. a'pr. 29. szombat
-----------------------
09.00 Hirek, mu"sorismertete's    (5')
09.05 SLAPAJ    (22')
      Fa'nika vila'gga' megy ; Slapaj, a hasonma's
      Belga anima'cio's film
09.25 BETU"VETO"    (30')
      Nyelvmu"velo" mu"sor
      Forgato'ko~nyviro': Csonka Erzse'bet. Rendezte: Kulcsa'r Ma'ria
10.00 MUZZY COMES BACK    XX/9.  /ism./   (5')
      A BBC English kalandos nyelvleckesorozata gyerekeknek
10.05 THIS IS THE WAY   40/27.   /ism./   (20')
      Operato"r: Markert Ka'roly, Molna'r Pe'ter
      Szerkeszto"-rendezo": Lo"rincz Zsuzsa
      Tanit: Jilly Viktor
10.25 CHATRAN KALANDJAI  /1989./  (87')
      Japa'n terme'szetfilm
      Rendezte: Masanori Hata
      A film rendezo"je ke'pzett zoolo'gus e's egyben Japa'n egyik 
      legismertebb iro'ja. A'llatokkal foglalkozo' ko~nyvei, amelyekben 
      szakmai tuda'sa e'le'nk humore'rze'kkel e's iro'i kreativita'ssal 
      pa'rosul, olvaso'k millio'inak szive't nyerte'k meg. Filmje egyfajta
      tu~nde'rmese, amelyben csak a'llatok szerepelnek.
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's   (5')
12.05 BIBLIAI TO~RTE'NETEK   (13')
      XII/11. : A Vo~ro~s tenger
      Ko~zremu"ko~dik: David Wisner
      Ke'szitette a Moody Bibliai Inte'zet, Chicago
12.15 KIMBA, A FEHE'R OROSZLA'N   (22')
      XII/6.: A fo~ld aja'nde'ka
      Forgato'ko~nyv: Ardwight Chamberlain. Zene: Ted King
      Operato"r: Will Am Smith. Rendezo": John Rust
12.40 SU~SU~, A SA'RKA'NY KALANDJAI    (34')
      VIII/8.: Su~su~ csapda'ba esik
      Forgato'ko~nyviro': Csuka's Istva'n. Zene: Bergendy Istva'n
      Operato"r: Abonyi Antal. Rendezte: Szabo' Attila
      Torzonborz, a harcias szomsze'd kira'ly csapda't a'llit Su~su~nek, 
      e's megta'madja az orsza'got. Su~su~t kiszabaditja bara'tja, a 
      kira'ly, e's megmenti az orsza'g ne'pe't.
13.15 KO~ZE'P-EURO'PAI MAGAZIN   /ism./   (45')
      Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia
14.00 LAPOZO'   (15')
      Lapszemle, friss hirek
14.15 AZU'REXPRESSZ   /ism./   (1938.)      (70')
      Magyar ja'te'kfilm
      Forgato'ko~nyv: Pacse'ry La'szlo'. Zene: De Fries.
      Rendezte: Balogh Be'la
      Szereplo"k: Pa'ger Antal, Tolnay Kla'ri, Ba'sti Lajos, Szeleczky 
      Zita, Vaszary Piroska
      Tama's az esku~vo"je elo"tti e'jszaka'n megment egy e'ppen 
      o~ngyilkossa'gra ke'szu~lo" fiatal la'nyt. Sza'lla'st ad neki, s 
      ebbo"l na'szu'tja sora'n rengeteg bonyodalom ado'dik.
15.25 A MEGSEBZETT BOLYGO'   (26')
      XIII/11.: A Serengeti
      Magyar ismeretterjeszto" film
      Rendezte: Ra'cz Ga'bor
      A film a vila'g egyik legko~zismertebb nemzeti parkja't mutatja be, 
      elso"sorban abbo'l a szempontbo'l, hogy milyen gondjai vannak 
      manapsa'g egy-egy ve'dett teru~let kezelo"inek.
15.50 CIMBORA -- Tallo'zo'   (50')
      Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta. Rendezte: Kardos Ferenc
16.40 VA'RATLAN UTAzA'S   XIII/2.  (44')
      A mesemondo' la'ny ra'szolga'l a neve're
      Kanadai ifju'sa'gi film
      Forgato'ko~nyv: Lucky Moud Montgomery
      Zene: John Welsman, Don Gillis. Operato"r: Manfred Guthe
      Rendezte: Paul Shapiro
      Szereplo"k: Sarah Polley, Zachary Bennett, Gema Zamprogna, Mag 
      Ruffman, Jackie Burroughs, Cedric Smith
      Avonlea apraja-nagyja izgalommal va'rja az Interna Magica 
      elo"ada'sa't. Az elo"ada'st szervezo" fe'rfi azonban Sarah 
      sege'dlete'vel megle'p a jegyek a'ra'val. Ebbo"l a pe'nzbo"l az 
      iskola ko~nyvta'ra'lloma'nya't fejlesztette'k volna. Sarah az 
      u'jsa'gbo'l megtudja, hogy Wellington Cambell a sza'lloda'ban 
      tarto'zkodik. Az az o~tlete ta'mad, hogy a du'sgazdag ember tala'n 
      szivesen adakozna a szu~lo"faluja sza'ma'ra.
17.30 Mese
      TOM E'S JERRY KO~LYO~KKORUKBAN: 
      Jerry ho'd e's vida'm cimbora'i  (22')
18.00 HIRADO'   (15')
18.15 GYANAKVO' SZERELEM    /1941./   (99')
      Amerikai film
      Forgato'ko~nyv: Samson Raphaelson, Alma Reville, Joan Harrison
      Operato"r: Harry Stradling. Zene: Franz Waxman
      Rendezte: Alfred Hitchcock
      Fo"szerepben: Joan Fontaine, Cary Grant, Cedric Hardwicke, 
      Nigel Bruce
      Johnny, aki remeku~l eligazodik a to~rve'ny u'tveszto"je'ben, 
      elcsa'bit egy a'rtatlan teremte'st, Lina't. Ha'zassa'g u~res 
      csala'di kassza'val, de Johnny-t nem kell fe'lteni; me'g u'jdonsu~lt 
      felese'ge't is hajlando' a ma'svila'gra segiteni, ha az anyagi 
      elo"nyo~kkel kecsegtet. Vagy me'gsem? Mindez csak a fiatal ara 
      ke'pzelge'se? A film ke't Oscar dijat kapott a maga ideje'ben.
19.55 NYUGI    (3')
      Anima'cio's film
      Irta e's rendezte: Baksa Tama's
20.00 AZ EMBERISE'G KALANDJA  (49')
      XIII/4.: A Gangesz forra'sa'na'l
      Spanyol ismeretterjeszto" filmsorozat
      Alberto Oliveras filmje
      Zene: Juan Carlos Perez. Rendezo"-operato"r: Yon Inchaustegui
      A hinduk sza'ma'ra a Gangesz kultikus jelento"se'ggel bir. Egyszer 
      ala'meru~lni a szent folyo'ban: ez legala'bb olyan fontos egy hindu 
      sza'ma'ra, mint egy mohameda'nnak elzara'ndokolni Mekka'ba. A 
      ritua'lis megtisztula'si folyamat ku~lo~no~s hangsu'lyt kap, ha a 
      hivo" az aktust a Nepa'lhoz ko~zel eso", valo'szinu"tlenu~l 
      csoda'latos e's misztikus helyen ve'gzi, a folyo' forra's-
      vide'ke'ne'l.
21.00 HIRADO'  (15')
21.15 SIRATO'FALAK    (21')
      Ta'ncmedita'cio'
      Koreogra'fus: Marko' Iva'n. Rendezo"-operato"r: Szabo' Ga'bor
      A jeruzsa'lemi o'va'ros sika'toraiban bolyongo' Ember az Isten 
      fia'nak u'tja't ja'rja. Szeme elo"tt kortalan arab-zsido'-
      kereszte'ny vila'g. A Golgota sta'cio'it ko~vetve az Ember u'tja 
      a kollektiv szenvede's o~ro~k szimbo'luma'na'l, a Sirato'falna'l 
      e'r ve'get.
      Elo"adja'k: Marko' Iva'n e's a jeruzsa'lemi Rubin Academy ta'ncosai
21.35 EGY KIS E'JI ZENE    (8')
      Holland anima'cio's film
      Operato"r: Ken Dejjer. Rendezte: Maarten Koopman
21.45 AZ OPERAHA'Z FANTOMJA   /1989./  (89')
      Amerikai horrorfilm
      Gaston Leroux rege'nye nyoma'n irta Duke Sandefur, Gerry O'hara
      Zene: Misha Segal. Operato"r: Raga'lyi Eleme'r
      Rendezte: Dwight H. Little
      Szereplo"k: Robert Englud, Jill Schoellen, Alex Hyde-White
      Christine, a fiatal e'nekesno" e's az operaha'z fantomja'nak 
      re'mto~rte'nete Gaston Leroux klasszikus rege'nye'bo"l ke'szu~lt, 
      amit ez ida'ig ne'gyszer filmesitettek meg. E mostani va'ltozat a 
      ne'pszeru" horrorszine'szen, e's a jo' maszkmesteren alapul
      /Csak felno"tt ne'zo"inknek!/
23.05 VERS    (5')
      Bajor Andor: Sla'gerek
      Elmondja: Nemes Levente
      HIRU'JSA'G
*************************************************************
1995. a'pr. 30. vasa'rnap
--------------------------
09.00 Hirek, mu"sorismertete's  (5')
09.05 BENJI    (22')
      XIII/7.: A vikingek
      Amerikai ifu'sa'gi filmsorozat
      Forgato'ko~nyv: Len Jauson, Chuck Menville
      Operato"r: Jarry Callaway. Rendezte: Joe Camp
      Fo"szereplo": Chris Burton
      Yubi egy gyerekcsapattal tala'lkozik, o"k a vikingek. a'mulatba 
      ejti o"ket azzal, hogy maxima'lis pontsza'mot e'r el a video'-
      ja'te'kban. Azta'n a bandaveze'r elveszi Yubi energiaforra's-
      karperece't, ene'lku~l a fiu' nem tud le'tezni. Benji az egyik 
      gyerek segitse'ge'vel visszaszerzi.
09.25 POPEYE   (22')
      Ra'zo's repu~le's ; A kincsvada'sz
      Amerikai rajzfilmsorozat
10.00 SPORTKE'PEK (heti o~sszefoglalo')   (120')
      Fo"szerkeszto": Juni Gyo~rgy
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's  (5')
12.05 TERME'SZET E'S BIBLIA  /ism./    (45')
      Francia ismeretterjeszto" film
      A film egy francia festo"dinasztia a Roger csala'd alkota'sait 
      mutatja be.
12.50 SZE'KA'CS A KO~BO~N  (81')
      Magyar ifu'sa'gi film
      Zene: Berki Ge'za. Operato"r: Szalay Andra's
      Irta e's rendezte: Fehe'r Tama's
      Szereplo"k: Oszterbauer Ferenc, To'th Sa'ndor, Berkes Ga'bor, 
      Mu~ller Ju'lia, Radnai Gyo~rgy, Molna'r Pe'ter, Garas Dezso", 
      Bodrogi Gyula, Bala'zs Pe'ter, BaIa'zsovits Lajos, Balogh Zsuzsa, 
      De'gi Istva'n, Dorogi La'szlo', Fo~ldi Teri, Nagy Anna, Verebes 
      Ka'roly, Szerencsi Hu'go', Schubert E'va
      Sze'ka'cs Laci az oszta'ly legjobb futballcsata'ra, de matema-
      tika'bo'l nem jeleskedik. Amikor dolgozatira'sra keru~l a sor, nem 
      tudja megoldani a pe'lda'kat. A gyerekek mindent elko~vetnek, hogy 
      ta'rsuk e'desapja ne keresse fel a tana'rt, mert ha megtudja az
      eredme'nyt, nem engedi Lacit a pa'lya'ra. Ve'gu~l a fiu', ba'r meg-
      tanulja a matematika't, nem vehet re'szt a bajnoksa'gon, de a 
      to~bbi gyereket is eltiltja'k a ja'te'kto'l.
14.10 KUTYAPORTRE'K   (43')
      Francia ismeretterjeszto" sorozat
      10. re'sz: A dobermann
      Zene: Sebastien Regnier. Operato"r: Thierry Garon, Gilles Roussel
      Rendezte: Gilles Roussel
      A dobermann az egyik legfiatalabb kutyafajta. Karaktere 
      e'le'nkse'get, ba'torsa'got e's fejlett ve'do"o~szto~nt o~tvo~z. 
      Te'vhiedelem, hogy a dobermann agressziv e's nem tu"ri a gyerekek 
      ko~zelse'ge't. Ellenkezo"leg: megbizhato', hu"se'ges, jelleme 
      hata'rozott e's egyenes. Kiva'lo' ta'rs.
14.50 BELSO" VILA'GUNK    (48')
      VI/2.: A sziv e's a keringe's
      Ismeretterjeszto" filmsorozat
      Forgato'ko~nyviro': Josida Ricu. Zene: Hazsaisi Dzso'
      Operato"r: Ohucsijama Maszalori, Carl O. Lofman
      Rendezte: Koide Goro
      A sziv szerkezete e's mu"ko~de'se eddig nem la'tott felve'teleken. 
      Szivbetegse'gek e's gyo'gyita'suk.
15.40 VILA'GTO~RTE'NET   19.   (26')
      A'zsia
      Angol ismeretterjeszto" filmsorozat a TIMES magazin vila'g-
      to~rte'neti atlasza alapja'n
      Zene: Hans Zimmer. Operato"r: Philip Wooley
      Rendezte: John Selwyn Gilbert
      Nem ke'tse'ges, hogy a XVII. sza'zad a vira'gkort, a be'ke't e's 
      gyarapoda'st jelentette a te'rse'g sza'ma'ra. Kina, Japa'n e's India 
      ne'pe o~sszesse'ge'ben magasabb e'letszinvonalon e'lt, mint a 
      korabeli Euro'pa. Nem foglalkoztak az o'cea'n felo"l e'rkezo" 
      euro'paiakkal mindaddig, amig azok nem vesze'lyeztette'k 
      o~na'llo'sa'gukat.
16.10 POSTABONTA'S -- LEVE'LVA'LTA'S    (15')
      Szerkeszto": To~ro~k Erzse'bet. Rendezte: Ka'zsme'r Ka'lma'n
16.25 EMLE'KKE'PEK -- RE'GI HIRADO'K   (15')
      Bokor Pe'ter mu"sora
16.40 KEDVES     (45')
      Szo'rakoztato' magazin -- no"kro"l no"knek
      Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Barko' Judit, Kalocsai Andrea
      Rendezte: Bozsogi Ja'nos
17.30 Mese
      SZIPPANCSOK: Az elfelejtett sziget kincse   (24')
17. 55 Mu"sorismertete's   (5')
18.00 HETI HIRMONDO'      (60')
      Fo"szerkeszto": Csa'ky Zolta'n
19.00 ZORA'N   II/1.   (55')
      Felve'telro"l a Pesti Vigado' kamaraterme'bo"l
      Operato"r: Czabarka Pe'ter, Scho~ch Otto'. 
      Szerkeszto": Victor Ma'te'. Rendezte: Anto'k Csaba
19.55 HATA'SVADA'SZOK   /ism./   (97')
      Magyar ja'te'kfilm
      Operato"r: Szalai Andra's. Irta e's rendezte: Szurdi Miklo's
      Szereplo"k: Szaka'csi Sa'ndor, Udvaros Dorottya, Linka Gyo~rgy, 
      Eszenyi Eniko", Ve'gva'ri Tama's, Ta'bori No'ra, Gera Zolta'n, 
      Hollo's Frigyes, Troka'n Pe'ter, Verebes Istva'n
      Szinha'z, pro'ba'k, kulissza'k mo~go~tti mindennapok. Horkai 
      A'da'm egy vide'ki szinha'z fiatal rendezo"je, bara'tja hatvan-
      e'ves, Kossuth-dijas iro'. E'lete utolso' ho'napjaiban minden 
      va'gya, hogy mege'lje mu"ve elso" szinha'zi bemutato'ja't. A 
      pro'ba'k azonban nem folynak, a szinha'z e's mu"ve'sz vila'ga, 
      he'tko~znapjai nem olyan egyszeru"ek...
21.30 A ZENE ARCAI   (50')
      Komolyzenei magazin
      (ku~lo~nkiada's)
      Chopin-Vuka'n: 12 Preludes Op. 28. II/2.
      Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Bartalus Ilona. Rendezte: Koltay Bea'ta
      Elo"ado'k: Creative Art Jazz Trio, Vuka'n Gyo~rgy - zongora, Berkes 
      Bala'zs - bo"go", Bala'zs Eleme'r - dob
      A mu"sor a mu'lt havi ku~lo~nkiada's folytata'sa. Ku~lo~nleges 
      zeneirodalmi csemege't la'thatnak u'jbo'l a ne'zo"k. Chopin hires 
      zongorako~tete'bo"l 12 darabot dolgozott fel Vuka'n Gyo~rgy Erkel-
      dijas zeneszerzo". Ne'ha'ny mu"vet eredeti forma'ja'ban is 
      hallhatnak, igy alkalom nyilik arra, hogy ugyanannak a zene'nek 
      ke't arca't is la'thatja'k, az eredetit e's a mere'sz XX. sza'zadit.
22.20 A'TVA'LTOZA'SOK    (54')
      Kanadai ismeretterjeszto" filmsorozat
      IV//3.: A terme'szet u'jrafelfedeze'se
      Zene: Florian Fricke. Operato"r: James Jacobs, Kristian Gripenberg
      Rendezte: Kurt Hoffman
      A XVII. sza'zadi nyugati vila'g szellemi a'ramlatai - post festum - 
      felero"sitette'k a dualista szemle'letmo'dot a tudoma'nyos gondol-
      koda'sban e's a mindennapi e'letben, amelynek gyakorlatias, 
      pragmatista elja'ra'smo'djai a he'tko~znapokban az elidegenede'snek 
      nevezett jelense'g kiteljesede'se'hez vezettek. A vila'gke'p
      mechaniza'lo'dott forma'ja a'ttekintheto"bbe', kezelheto"bbe' va'lt, 
      de elveszett valami, "a nagy ege'sz szentse'ge."
23.10 VERS    (3')
      Pilinszky Ja'nos: Ele'g - Az ember itt
      Elmondja: Koltai Ja'nos
      HIRU'JSA'G
*************************************************************
*************************************************************
+ - Az MNB hivatalos arfolyamai, 1995-MAR-31 (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

#+--------------------------------------------------------------------+
#|    A Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza- es valutaarfolyamai     |
#|      Official exchange rates of the Hungarian National Bank        |
#|    Az adatok tajekoztato jelleguek, felelosseget nem vallalok.     |
#| Az esetleges hibakert elnezest kerek. Velemenyeket es javitasokat  |
#|                       szivesen fogadok.                            |
#|     FYI, no responsibility. Opinions, corrections are welcome.     |
#+----------------------------+---------------------------------------+
#|     vetel/BUY  eladas/SELL |  A kereskedelmi bankok arfolyamsavjai |
#| USD  114-118     120-125   |       Rates of commercial banks       |
#| DEM   82-85       86-89    |                 (HUF)                 |
#+----------------------------+---------------------------------------+
#
# Figyelem! Ugy latszik aprilis 1-jei az arfolyamlap, tobb helyen a
# nem teljesul a VETEL<KOZEP<ELADAS osszefugges!
# Caution! These rates seems to be affected by the date of issue (APR-01)
# because the relationship of BUY<MEAN<SELL in most of the cases is not valid.
#
# VALUTA; ATLAG; VETEL; ELADAS; EGYSEG; MEGJEGYZES
# TYPE;   MEAN;  BUY;   SELL;   UNIT;   REMARKS
DATE=1995-MAR-31
UNIT=HUF
SOURCE='NAPI Gazdasag, 1995-APR-01, p.11'
GBP;  193.17;  192.31;  195.79;    1;  angol font (skot es eszakir is)
AUD;   86.76;   87.18;   88.78;    1;  ausztral dollar                 (!!)
BEF;  421.48;  413.55;  420.47;  100;  belga (es luxemburgi) frank(100)(!!)
DKK;   21.87;   21.54;   21.90;    1;  dan korona
FIM;   27.81;   27.30;   27.76;    1;  finn marka                      (!!)
FRF;   24.72;   24.42;   24.84;    1;  francia frank
GRD;    0.00;   52.29;   53.21;  100;  gorog drachma(100) (kozepar nincs)
NLG;   77.40;   75.96;   77.22;    1;  holland forint                  (!!)
IEP;  193.47;  192.17;  195.63;    1;  ir font
JPY;  137.37;  134.49;  136.69;  100;  japan jen(100)                  (!!)
CAD;   85.40;   85.61;   87.19;    1;  kanadai dollar                  (!!)
KWD;  405.83;  405.76;  413.00;    1;  kuvaiti dinar
DEM;   86.68;   85.09;   86.51;    1;  nemet marka                     (!!)
NOK;   19.47;   19.12;   19.44;    1;  norveg korona                   (!!)
ITL;   70.24;   70.14;   71.54; 1000;  olasz lira(1000)
ATS;   12.32;   12.09;   12.29;    1;  osztrak schilling               (!!)
PTE;   82.04;   80.78;   82.18;  100;  portugal escudo(100)
ESP;   94.30;   93.13;   94.85;  100;  spanyol peseta(100)
CHF;  105.11;  102.53;  104.23;    1;  svajci frank                    (!!)
SEK;   16.22;   16.12;   16.42;    1;  sved korona
USD;  119.72;  119.78;  121.92;    1;  USA-dollar                      (!!)
XEU;  158.16;  156.17;  158.89;    1;  European Currency Unit (ECU)

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS