Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX FORUM 1384
Copyright (C) HIX
1994-09-14
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Zsoter Andrasnak, negyedigazsag ;-) (mind)  19 sor     (cikkei)
2 Valasz Orosz Ferinek - meg mindig a Fideszrol. (mind)  98 sor     (cikkei)
3 Arpinak (mind)  8 sor     (cikkei)
4 Me'g egy pici a fu"ro"l (mind)  13 sor     (cikkei)
5 Mosszadnak_Feljelentes (mind)  45 sor     (cikkei)
6 Kornai Janos megfigyelesei (mind)  77 sor     (cikkei)
7 marijuana (mind)  18 sor     (cikkei)
8 Zsoter Andras ... kong (mind)  11 sor     (cikkei)
9 Zsoter Andras ... kong (mind)  11 sor     (cikkei)
10 Kevesbe unnepelyes nyilatkozat... (mind)  62 sor     (cikkei)
11 Meg mindig a Fideszrol.(Kedves Korosi Gabor!) (fwd) (mind)  99 sor     (cikkei)

+ - Zsoter Andrasnak, negyedigazsag ;-) (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kerded:

<< Talan valakinek (F. Miki) van a kezeugyeben egy arab szotar. En ugy tudtam,
hogy a hasis szo az egyszeruen fuvet jelent arabul?????>>

	Sajnos, amikor megrendeltemaz arab (szintugy a perzsa) szotaromat, azt
hittem, hogy az arab szavak fonetikus atirasban (is) meg lesznek adva, de...
de NINCSENEK. Viszont van jonehany etimologiai szotaram kulonbozo nyelvekre
es a kovetkezo a lenyeg. "kif", vagy neha "kief" arabul a rendes dohany es a
hasis kevereke. A szo "hasis" arabul szaraz fu", szalma, porositott kender
levelek es persze az intoxikans ebbol keszult anyag. Gyakori szavak me'g a
bhang (szanszkrit bhanga, urdu es perzsa bang, hindu bhan, portugal bangue,
stb.), latin cannabis, gorog kannabis, hindu charas vagy churrus, hindu ganja
vagy gaja vagy ganga, del-amerikai spanyol es USA marijuana, amerikai spanyol-
indian ju-ju (ejtsd: zsuzsu, vagy huhu).

	Most mar mindenki poliglott modon szivhat, ha az jo neki...

	F. Miki
+ - Valasz Orosz Ferinek - meg mindig a Fideszrol. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Feri!

Rendszeru~nk nemzetko~zi kapcsolatai enyhe'n szo'lva megbomlottak a he'ten,
i'gy csak most olvastam mu'lt he'tfo"i i'ra'sod. Bocs a ke'se'se'rt.

A libera'lis koali'cio', ahogy fela'llt, ele'g furcsa volt, e's azt sugallta,
ezt senki sem veszi komolyan. Azt me'g csak e'rtem, hogy bi'zott a Fidesz e's
a Szadesz abban: Nagy Tama'se'k elvesznek szavazo'kat Torgya'nto'l, e's eze'rt
me'g a'ldozatokra is hajlando'k voltak. (Az o~nkorma'nyzati va'laszta'sokra
valo' tekintettel reme'lem, nagyban elemzik, mie'rt is nem sikeru~lt. Nem
lenne jo', ha a falvak Maszop-Torgya'n terre'numma' va'lna'nak.) De hogy az
Unicum mit keresett ott? E's a libera'lis koali'cio' az elso" to"rdo~fe'st
persze 1990 o"sze'n kapta a ha'ta'ba, amikor Unga'r Kla'ri a Fidesz
vezeto"se'gi instrukcio't lelkesen ve'grehajta megfu'rta azt a va'rosha'za'n.)

E'n u'gy e'reztem, nem az volt a baj, hogy Orba'n kiza'rta a koali'cio't a
Maszoppal, hanem hogy lehetse'gesnek tartotta a Mado~ffel. Volt ma's is,
de ez volt megeme'szthetetlen azoknak a va'laszto'knak, akik biztosak akartak
lenni abban, hogy a Mado~f-fe'le re'ma'lomnak ve'ge.

Azt hiszem, az, amit Orba'nto'l ide'zte'l, kiva'lo' alap a Fidesz va'laszta'si
verese'ge'nek elemze'se're. A nemzet dicso"se'ges 6 e've're gondolok.

Az elmu'lt 6 e'vbo"l e'n legfeljebb 2-o"t i'rne'k fel a dicso"se'gta'bla'ra.
Az a ke't e'v na'lam a taxisbloka'ddal e'rt ve'get. Az MDF-korma'ny ta'lca'n
kapta az orsza'g fu~ggetlense'ge't e's a demokra'cia't, ez nem az o" e'rdemu~k.
Elismerem, nem gyilkoltak, nem hurcoltak el embereket. Nagy dicso"se'g.
(A'mba'r a re'szben nekik ko~szo~nheto"en megero"so~do~tt szkinek me'g
gyilkoltak is.) A to~bbi azonban inka'bb a gya'szkro'nika'hoz tartozik.
Az orsza'g diletta'nsan tehetse'gtelen korma'nya (ami maga'nve'leme'nyem
szerint befuto' lenne az e'vsza'zad legrosszabb korma'nya'e'rt vi'vott
versenyben, a'mba'r nagy ott a tolonga's, e's pl. Sza'lasi persze sok
utcahosszat ra'verne) akkor ja'tszotta el az e'vsza'zad leheto"se'ge't.

Mert 1914 o'ta, amikor Tisza'e'k ne'mi haboza's uta'n ra'bo'lintottak a nagy
ha'boru'ra, ennek az orsza'gnak sok ese'lye nem volt. Az Antall sza'ma'r aoly
vonzo' Bethlen korma'ny pl. sokkal jobb volt, de semmi ese'lye sem volt arra,
hogy norma'lis orsza'got teremtsen a romokbo'l. Elindultak egy
ke'nyszerpa'lya'n, ami elo"szo~r "csak" Go~mbo~sho~z, ve'gu~l Sza'lasihoz
vezetett. Tala'n volt 45-ben egy halva'ny ese'ly arra, hogy norma'lis orsza'g
legyu~nk. De sokkal kisebb, mint 90-ben. Az ese'ly kihaszna'la'sa helyett a
korma'ny megpro'ba'lt viharos sebesse'ggel visszaha'tra'lni a mu'ltba. Ami
azta'n maga'val hozta a csurkizmust is, a gazdasa'gi cso"do~t is, meg a
ta'rsadalom kia'bra'ndultsa'ga't is. Megbocsa'thatatlan.

Na most amit a Fideszro"l poziti'van i'rta'l:

La'ttam a programotokat, e's bizony ele'g u~resnek tala'ltam. De ma ma'r
szerencse're besze'lnek a tettek is, la'ssuk annak fe'nye'ben.

Liberalizmus: 1. szeme'lyes szabadsa'g. Ombudsman (nem) va'laszta's.
Az o~nmagukat libera'lisnak nevezo" pa'rtok a Boross-korma'ny ve'gnapjaiban
megszavaztak egy olyan rendo"rse'gi to~rve'nyt, amivel nem is elso"sorban az a
baj, hogy teret engedtek a Mado~f etatizmusa'nak az o~nkorma'nyzatok ve'delme
helyett - itt aze'rt te'nyleg e'rtek el valamit -, hanem hogy az a'llamrezon
u~lt diadalt az egye'ni szabadsa'gjogok felett. Ke'rdezz meg egy fradi
szurkolo't, kit szeret jobban: a szlova'k, vagy a magyar rendo"rt? A deli
lege'nyek kardlapozo' lovasattakja az u'j to~rve'ny e'rve'nybele'pe'se uta'n
volt, e's a rendo"ro~knek nem a jog, hanem a politika (a ne'pharag) miatt
jutott esze'be, esetleg me'gsem volt szerencse's.
2. Sajto'szabadsa'g. A Fidesz elfelejtett e'rdemben tiltakozni a 129-ek
u~gye'ben, mintahogy elo"tte is sokszor. De sokkal nagyobb baj az az antalli
se'rtettse'gi politika, amivel a Fidesz a sajto't kezelte abban a pillanatban,
hogy az feladata'nak megfelelo"en bi'ra'lni is mere'szelte a pa'rtot (a
megleheto"sen piszkos sze'kha'zu~gy o'ta). Pedig, amiket e'n tudni ve'lek
egy-egy Fidesz vezeto" ko~zvetlen hozza'tartozo'ja'nak a Fidesze'vel
o~sszefono'dott pe'nzu~gyeiro"l, a sajto' igaza'n visszafogott volt. Ezekre
csak nagyon halva'ny utala'sokat la'ttam, amiket olyan nem e'rthet meg, aki
nem tudja pontosan kiro"l, miro"l is van szo'. E'szrevehetne'tek: Berlusconi
testve're miatt (is) keru~lt bajba, mert senki sem hiszi, hogy a testve'r a
saja't szaka'lla'ra inte'zte a csala'd ado'u~gyeit, mint ahogy Clinton is
re'szben aze'rt van bajban, ahogy a felese'ge beruha'zott vagy 10 e've.
Az, hogy nem tudja'tok elviselni a kritika't, arra utal, nem szeretitek a
sajto' szabadsa'ga't sem oly nagyon.

Hazafisa'g: A szememben Erde'lyben, vagy Amerika'ban e'rtelmes, releva'ns
politikai program re'sze lehet a magyar hazafisa'g. 1944-ben Magyarorsza'gon
is az volt. A mai magyarorsza'gon a szocialista hazafisa'g 20 e'vvel ezelo"tti
szo~rnyu"se'ge're emle'keztet. Aki politikus ma va'laszta'si programke'nt a
hazafisa'gro'l, a hazaszeretetro"l besze'l nekem, az azt mondja, hogy ma'sro'l
nem tud, vagy nem akar besze'lni. Terme'szetesen mindenki hazafi (pl. 1989-ben
sza'lli'tott Erde'lybe sege'lyt a Fidesz mellett a Mado~f, a Szadesz, a
vo~ro~skereszt, a honve'dse'g, az egyha'zak, a ki tudja ki nem), de ez
politikai programke'nt tartalmatlan. Hacsak meg nem mondod, pontosan mit
e'rtesz rajta. A Fidesz nem mondta meg, maradt lo'zung.

Ami az SZDSZ-t illeti, sza'momra is fe'lelmetes, ahogy internaliza'lja'k ezt
az egya'ltala'n nem maga'to'l e'rteto"do" do~nte'st, hogy bele'ptek a
Horn-korma'nyba. Az valo'ban abszurd volt, amikor o~sszejo~tt a Charta,
hogy kitala'lja'k, hogy lehet a Szadeszt meggyo"zni a koali'cio' o~ro~meiro"l.

De a Charta akkor, amikor ala'i'rtuk, arro'l szo'lt: elviselhetetlen, hogy
az Antall-korma'ny az a'tkos mu'lt szelleme't e's mo'dszereit hozza vissza.
E's ez akkor te'nyleg elviselhetetlen volt. Ezt ma'sfe'l e'vvel ke'so"bb a
magyar to~rte'nelem legpoziti'vabb szakasza'nak mino"si'teni nem taktikai,
hanem koncepciona'lis hiba, su'lyos te'vede's volt.

Ko"ro~si Ga'bor
+ - Arpinak (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Be tudtam jelentkezni messzirol.

Roviden : a velemenyem az, hogy az ara mindennek annyi legyen, amibe
kerul (koltseg + haszon), a szegenyek vedelme pedig a szocialpolitika
dolga. Annak is van persze teherbirokepessege, ami a gazdasagi telje-
sitmenytol fugg.

Hidas Pal
+ - Me'g egy pici a fu"ro"l (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Ejjel eszembe jutott (;-)), hogy iden nyaron tanultam egy torok szot,
"kief", ami a vegtelen nyugalmat es pihenest jelenti. Slang-ben megfelel a
mexikoi sziesztanak, az ebedutani lustalkodasnak. Nem hiszem, hogy (szoros)
kapcsolatban lenne az arab kif/kief szohoz.

	Masreszt del-Franciaorszagban, Marseille kornyeken az immigrans
arabok (foleg algeriaik <-- berber eredet) hatasara szokasos azt mondani:
c'est kif-kif = ez mind ugyanaz. Allitolag az Eszak-Afrikai arabban kif-
kif azt jelenti "mind...mind".

	Ezzel a tema ki lett meritve...

	F. Miki
+ - Mosszadnak_Feljelentes (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Tisztelt Moszad, (c/o State Uni of Indiana, India...-:)

A "joerzesu Tobbseg" neveben feljelentest szeretnek eszkozolni
egy proligyerek ellen, akit egyes politikai korokben Rambonak
ismernek, mas korokben Arpi profetanak.
Fentnevezett vadlott alanti kiadvanyaban kovetkezoket allitotta -
tobbek kozott.

>Temakor: Nafene,ki az a "Tobbseg"? 
>Idopont: Sat Sep 10 10:17:10 EDT 1994 FORUM #1381
>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

>Vegezetul a "joerzesu Tobbsegnek":
>Egyszer es mindenkorra tisztazzunk valamit:
>Ti beleptetek egy Eszak-Amerikai vita-forumba.Nem Mi leptunk be egy svajci,
>magyar,angol,francia,ausztral,nemet,stb forumba.Eszak-Amerikaban meg
>EGYENLORE nem szokas hogy megszabjuk hogy ki,mit,hogyan irhat,gondol-
>kodhat,vagy csak olyat irhat ami Nektek tetszik.Ezert megkerek mindenkit,
>hogy a jovoben a "joerzesu tobbseg akarata" neveben SENKI ne beszeljen!

Cafolat: A HIX nem lehet Eszak-Amerikai vitaforum, a kovetkezo alapon:
Nyelve magyar. Moderatora cime *.jhu.edu, tehat magyar. Otthona, a Hix
Gopher tudomasom szerint az ELTE-n van, Budapesten.

Fentiekbol azonban az is kiderul, hogy a vadlott egy csoport neveben
beszel - "nem Mi leptunk be" ahol "EGYENLORE" nem szokas stb.
       ~~~          ~~~~~~~~~
A vad a tenyek ferditese. Lehet, hogy PILLANATNYILAG azt mondhat 
a vadlott, amit akar (magyarul-:), de alig par evvel ezelott emberek
meg lettek hurcolva a McCarthy bizottsag altal nezeteik miatt. Sok
neves szinesz pl. megelheteset, amerikai munkalehetoseget is elveszette.

>Eloszor is elnezest kivanok mindenkinek a soraim allapota
>miatt.
>Ugy tudom hogy mar tervezik az uj 10000 Ft-os bankjegyet.Ciccolina es Rozsa
>Sandor lesznek rajta,azaz k...va betyar vilag lesz.

Tisztelt Moszad, enyhe eljarast kerek a vadlott ellen, mert jo humora van
a fiunak, s sorai allapota pillanatnyi sor-zavarra utalnak, mely orvosi
beavatkozas utan teljes felepulesre ad remenyt.

>4.Feljelented a Mosszadnal.
>Szevasztok: a Proligyerek,Rambo Arpi.

Varga Peter
+ - Kornai Janos megfigyelesei (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Visszaterve Kornaira es a magyar kozgazdasagra. En mindossze azert gondoltam,
hogy Szekely Zoltan nem kedveli Kornai Janost (nem mint embert, hanem mint
kozgazdaszt), mivel ugy tetszett nekem, hogy azt hiszi, hogy Kornai Janos
valami kommunista koponyegforgato, ami szerintem nem igaz. Ha jol emlekezem,
Kornai Janos 1956-ban vagy 1957-ben kulfoldon jelentette meg ama hires
konyvet, amire Szekely Zoltan is utal--ami akkoriban meglehetosen rizikos
valami volt.

Ami a sokk-terapiat illeti, gondolom, hogy mint minden egyeb mas a
kozgazdsagtanban, ez is vitathato tema. Az ellenben biztos, hogy az Antall
kormany meglepetesszeruen, legalabb is szamomra meglepetes volt, etatista
nezeteket vallott. Peldaul szazaval voltak olyan cegek/gyarak amiket mar
eleve nem voltak hajlandok privatizalni. Eddig mindossze a volt allami cegek
47% kerult csak privat kezbe. A tobbi meg mindig allami kezben van es ugy
latszik, hogy egyre nehezebb eladni oket. Mostanaban olvastam valahol, hogy
vannak gyarak/cegek, amin "meg ingyen sem lehet tuladni." Az Antall/Boross
kormany nem tudta pontosan, hogy mit is csinaljon ezekkel az albatroszokkal.
Meg arrol is volt szo, hogy allami penzt kellene belejuk fektetni
modernizalas veget--talan akkor sikerulni oket eladni! Micsoda otlet!

Szekely Zoli azt kerdezi, hogy

>Mire alapozza, kedves Eva, hogy gyorsabb privatiza-
>las jobb lett volna? Igy is el lett kotya-vetyelve
>bagoert a legjobb vallalatok egy resze, es igy is
>elsosorban az ex-kommunista burzsoazia szedte meg
>magat az ugyleten, az egyszeru allampolgar pedig hop-
>pon maradt. A gyors privatizacio a kulfoldi rabloto-
>kenek kedvezett volna elsosorban es olyan irreverzi-
>bilis folyamatokat inditott volna be, amibol Magyar-
>orszag hosszu tavon nem jott volna ki kedvezoen.

Az elkotyavetyeles bagoert--ebben en kevesbe vagyok biztos, mint a magyar
media es bizonyos emberek az Interneten. Ott van peldaul a Tungsram and GE.
Eloszor is nem bagoert vettek; masodszor, igen komoly osszegeket kellett a
gyarba fektetni, mielott profitabilis lett. Es ugy emlekszem, hogy mindossze
a mult evben volt ugy, hogy az ev nem veszteseggel vegzodott szamukra. Ami az
ex-kommunista burzsoaziat illeti, be kell vallanom, hogy nem ismerem a
helyzetet. De szerintem ex-kommunista vagy nem ex-kommunista, Magyarorszagon
nem volt eleg toke--amin nem is lehet csodalkozni, mivel u.n. "szocialista
tarsadalom"-rol volt szo. Mindenki hasonlokeppen volt szegeny. Meg azok is,
akiknek egy kicsit jobban ment, meglehetosen szegenyek voltak, kulonosen
kulfoldrol nezve. Ezeknek az embereknek nem volt penzuk (meg ha az
ex-kommunista burzsoaziahoz is tartoztak), hogy megvegyek peldaul a
Tungsramot. Es ezzel eljutottunk a "kulfoldi rablotokehez." Magyarorszag
meglehetosen szerencses volt: voltak kulfoldi vasarlok, akik inkabb
Magyarorszagon vasaroltak gyarakat, cegeket, mint Szlovakiaban vagy
Lengyelorszagban. Gondolom idovel lesznek magyar uzletemberek is, akiknek
lesz tokejuk arra, hogy nagyobb befekteteseket eszkozoljenek. Talan par ev
mulva magyar cegek fogjak felvasarolni a jelenleg nemet, osztrak, olasz,
amerikai kezben levo cegeket. Remelem, igy lesz. De 1990 es 1994 kozott,
szerintem legalabb is, lehetetlen lett volna kulfoldi toke nelkul
privatizalni.

Szekely Zoli az mondja, hogy

>A gyors privatizalas a nemzeti tulajdonos tokesosz-
>taly kialakulasnak sem kedvezett volna, marpedig a
>legkulonbozobb politikai erok egyetertenek abban,
>hogy enelkul nehez a fuggetlen magyar nemzeti politi-
>zalas alapjait megteremteni.

Feltetlenul igaz, hogy egy nemzeti tokesosztaly kialakulasara feltetlenul
szukseg van. Mint ahogy irtam egy kicsit feljebb, nagyon remelem, hogy ez a
hazai tokesosztaly hamarosan kepes lesz a kulfoldiekkel valo versenyre. De
mikeppen segiti a lassu privatizalas ennek az osztalynak a fejlodeset? Ez az
amit nem ertek.

Szekely Zoli az irja, hogy

>Az SzDSz nem a nemzeti kormany megbuktatasanak pusz-
>ta kedveert proponalta annyira a sokkterapiat. Az
>volt az elkepzeles, hogy legyen egy gyenge Antall-
>kormany, amit ra lehet kenyszeriteni, hogy a sajat
>ellenzekenek programjat hajtsa vegre.

Ezt en nem tudom elkepzelni. De lehet, hogy csak naiv vagyok. Balogh Eva
+ - marijuana (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Zsoter Andras irja:
> Akik meg majrakra etc. hivatkozva szomjaztatjak az embert !#$%$#@$%#$%!!!
>
>Szoval lassan mar egeszsegugyi okokbol nem lehet egy pofa rendes fustolt
>szalonnat sem enni. Szerintem ennel mocskosabb megsertese nincsen is az
>emberi jogoknak.
    
    ...hat, lehet, hogy en lennek a a legmocskosabb??? Sebaj, majd 
megmosaxom. A fustolt szalona pediglen tenyleg az egyik legkarosab tenyezo
a magyar konyhan... 
    A "megszomjazott embertol" egyebkent egyaltalan nem akartam elvenni
a kedvet egy-ket jo italtol, csupan a tenyeket akartam folsorakoztatni.
Azt, hogy el kell ismernunk, hogy igenis az alkohol teljes tiltasnak is van
bizonyitott elonye. A kerdes tehat az, hogy ezt tudvan miert turjuk megis 
meg az alkoholfogyasztast, engedelyezessel, es miert tiltanank a marijuana 
fogyasztast. Azt hittem ezt a kulonbseget erzekelni lehetett.
 
            udv:  Mihaly
+ - Zsoter Andras ... kong (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Az emberi jogok megserteserol talan azokat kellene megkerdezni, akiket
itt-ott elgazositottak, esetleg azokat, akikert fekete autoban jott el
a voros herceg. Ez persze nem moderalt FORUMa a vitatkozasnak, ugyanakkor
ami a stilust illeti es a moralis erzeket; nos regen rossz ha valakinek
meg kell mondani, mit szabad tennie es mit nem, csupan mert magaban nem
talal semmi erre vonatkozo megvezettetest.
Nem gondolod, hogy ilyesmit nem kene leirni?
Nem az emberi jogaidban korlatozlak, csak megdobbentett ez a cikk.
Ehhez talan jogom van nek(unk)em is?

Kolos
+ - Zsoter Andras ... kong (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Az emberi jogok megserteserol talan azokat kellene megkerdezni, akiket
itt-ott elgazositottak, esetleg azokat, akikert fekete autoban jott el
a Voros Herceg. Ez persze nem moderalt FORUMa a vitatkozasnak, ugyanakkor
ami a stilust illeti es a moralis erzeket - nos regen rossz, ha valakinek
meg kell mondani, mit szabad tennie es mit nem, csupan mert magaban nem
talal semmi erre vonatkozo megvezettetest.
Nem gondolod, hogy ilyesmit nem kene leirni?
Nem az emberi jogaidban korlatozlak, csak megdobbentett ez a cikk.
Ehhez talan jog(unk)om van nek(unk)em is?

Kolos
+ - Kevesbe unnepelyes nyilatkozat... (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

>Felado : Timar Peter
>
>        UNNEPELYES NYILATKOZAT
>
>"Mi" a Forum-olvasok tobbsege/legtobbunk (akik szeretnenk hogy a
>Forumbeli vitastilust a jozan targyilagosag, a tolerans hangnem, a masik fel
             ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ^^^^^^^^^^^^^^^^
>szempontjainak ha nem is feltetlen elfogadasa de legalabb is tiszteletben
>tartasa jellemezze) ezennel megigerjuk, hogy ilyen iranyu kivansagunk
>kinyilatkoztatasaban ezentul nem foglaljuk bele
>>Ko:ke'ny Tibort es To:ro:k Pe'tert (valamint termeszetesen Elek Gabort es
>>Findler Miklost) (nem beszelve Findler Miklos harom nevtelen
>>tamogatojarol) (es esetleg meg Fiser Andrasrol)"
>akik ugylatszik ezeket az iranyelveket nem erzik fontosnak es szuksegesnek.
>
>Valahogy igy gondoltad?
>
>>P.S.2. Meg mielott rakerdezne valaki: voltam kisdobos, uttoro es KISZ-
>>tag is... mint mindenki mas az osztalyunkban...
>
>Nagyon dicseretes, hogy ilyen rendesen beleilleszkedtel a szocialista
>kozossegben es nem logtal ki a sorbol.
>Termeszetes emberi reakcio, hogy most, amikor nem vagy rakenyszeritve
>a konformitasra, akkor szereted bizonyitani, hogy milyen egyeni meg-
>nyilatkozasi preferenciaid vannak.
>
 No, immar megerett az ido arra, hogy en is bevessem a szodasuveg-szemuvegu
es patologikus hajlamu filoszok piszkos trukkjeit, es kulfoldi nyelvu 
idezettel hozakodjak elo.

WE ARE NOT AMUSED, my dear Peter.

Persze, mindig tanul az ember; most mar legalabb tudom, mit szoknak mondani
arrafele Oxbridge-ben a muvelt es finom uriemberek, akkor, amikor a Lajcsi
a sarki krimoban azt mondana hogy "szoval szidtad az anyamat?!".
Nem mintha preferalnam az utobbi szituaciot, de a Lajcsi legalabb nem varja
el masoktol, hogy o"t uriembernek tartsak. Azert valahol becsuletesebb, nem?
Meg valamit: megjegyzeseidbol lathato, hogy pszichologiai teren is igen
nagytudasu vagy. Nos, en nem allitom, hogy szakerto lennek, olvastam konyveket
es igen fontosnak tartom azt, hogy mindenkinek legyen valami kepe a dologrol.
De egy alapveto dologrol minimum: a pszichologiai ismereteket eloszor
MAGUNKRA kell alkalmazni. Pontosan ezert nem ejtettem szot (es nem is fogok) 
arrol, hogy velemenyem szerint itt a Forumon ki mit mivel kompenzal es mit 
kire projektal. Ez kinek-kinek a maga baja, ha nem veszi eszre magarol, en 
hiaba is probalnam neki megmutatni. Az egyetlen szemely, akinek ugyeben
kompetens (es felelos!) vagyok, en magam. Es magamnak igyekszem is nem 
hazudni, hibaimat es fogyatekossagaimat nem letagadni es nem elfelejteni,
hogy barha a masik ember szemeben tunik is fel a szalka, az az enyemben is ott
van. Akkor pedig inkabb a sajatomat probalom eltavolitani eloszor.

>Ko:ke=ny Tibornak es To:ro:k Peternek teljesen igaza van. A "mi" olyanfajta
>meghatarozasa, amit en adtam par nappal ezelott, tulsagosan altalanos. En, es
>gondolom masok is, jobban kedvelik a jozanul folyo vitakat mint a
>szemelyeskedo, csipkelodo, gunyolodo, gyakran megalazo, tragar
> hozzaszolasokat, olyanokat amiket Pellionisz es masok vitaiban lehetett
>talalni. De persze nem mindenki. Balogh Eva
 Kedves Eva, brillians modon osszefoglalta a helyzetet. Van, aki szeret 
tolerans es emberi modon (ervekkel, tenyekkel) vitatkozni... es van, aki nem.
Csak eppen az a furcsa, hogy miert kizarolag masok portaja elott seper, holott
enszerintem a magae (es szovetsegeseie) elott is volna mit...

Udv, Pe'ter
+ - Meg mindig a Fideszrol.(Kedves Korosi Gabor!) (fwd) (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kosz a valaszt. A tobbiektol elnezest kerek; lehet, hogy mar unjak a 
temat. Azt hiszem, hogy a donto kulonbseg kettonk kozott az, hogy melyik 
"ordoggel valo cimboralast" tartjuk nagyobb rossznak (a: MDF, b:MSzP). A 
vita korantsem elmeleti; ha emlekszel a tavaly oszi Szalon-beli 
Fidesz-vitara (F.G. kapcsan), az is ide konkludalt, es a Fideszen beluli 
hasadas is ennek a kovetkezmenye volt.
  Egyszerubb lenne a helyzet, ha nem kellene (kellett volna)valasztani.
  A kerdes megkozelitheto egyreszt erzelmi, erkolcsi stb. alapon, 
masreszt racionalisan. En mint ma mar tobbe-kevesbe outsider megengedhetem 
magamnak, hogy az elso szempont legyen szamomra a donto; Orban Viktor 
bizonyara kevesbe (engedhette volna meg maganak). Szamomra trivialis, hogy egy
Horn vezette MSzP nem koalicios partner. De Nagy Sandor vagy Kosane sem. 
(Irantuk kulunosen is szivelyesek az erzeseim a TDDSz alakulasa koruli 
idokbol.) Nem csodalom, hogy O.V.-nak - es masoknak - vannak hasonlo 
inditekai.(Lasd ehhez pl.Viktor Nagy Imre temetesi beszedet.) Racionalis 
szempontbol megintcsak ket oldalrol nezhetjuk a kerdest: a) Valasztasi 
eredmenyesseg. b) A letre jovo koalicio hatekonysaga.Az elso szempont alapjan 
hiba volt nem latni az MSzP-ellenesseg es az MDF realis megitelesenek negativ 
hatasait. (Azt hiszem, hogy itt egy ujabb nezetelteres kozottunk. Szerintem a 
Fidesz megfelelo kritikaval illette az elozo kormanyt, megha a multkori 
idezetem erre nem is a legjobb pelda. Minden esetre a Fidesz is azt mondta, 
hogy ennek a kormanynak mennie kell, es ilyenkor folsorolta azokat a szakmai 
es politikai hibakat, amik az MDF lelkiismeretet terhelhetik Meg akkor is, 
amikor mar lathato volt, hogy a "nagy abrand", a liberalis koalicio "nem jon 
ossze". Ez egyfajta struccpolitika volt, hiszen ha sem az MSzP, sem az MDF, 
akkor ki legyen a liberalisok partnere?)
A masodik szempont (melyik lenne a jobb koalicio) - hosszabb elemzest es tobb 
hozzaertest igenyelne reszemrol, igy sajnos errol lemondok. Igazan minden szem-
pontjat nem is gondoltam meg vegig.Most meg nehany reflexio az altalad irottakr
a
  A liberalis koaliciorol irottakkal egyetertek (beleertve Ungar Klarit is). 
> E'n u'gy e'reztem, nem az volt a baj, hogy Orba'n kiza'rta a koali'cio't a
> Maszoppal, hanem hogy lehetse'gesnek tartotta a Mado~ffel.> - lasd fentebb.
> Az MDF-korma'ny ta'lca'n kapta az orsza'g fu~ggetlense'ge't e's a 
demokra'cia't, ez nem az o" e'rdemu~k.< Az ovek is; olyan mertekben, 
amennyibenaz EKA-ban tevekenykedtek erte. (A nemzetkozi viszonyok valtozasa 
persze sokat nyomott a latban.)
> Az ese'ly kihaszna'la'sa helyett a korma'ny megpro'ba'lt viharos sebes- 
se'ggel visszaha'tra'lni a mu'ltba. Ami azta'n maga'val hozta a csurkizmust 
is, a gazdasa'gi cso"do~t is, meg a ta'rsadalom kia'bra'ndultsa'ga't is. 
Megbocsa'thatatlan.> Igy igaz. A gazdasagi csodhoz - bar ez a te harcteruleted
 - azert hozzatennem, hogy eleve csodot orokolt. Errol szokas elfelejtkezni. 
  > Liberalizmus: 1. szeme'lyes szabadsa'g, rendo"rse'gi to~rve'ny stb.< 
Igaz. Ehhez azt teszem hozza, hogy a keszulo uj onkormanyzati torveny 
nemcsak azert elfogadhatatlan szamomra mert az uj valasztasi szabalyokkal a 
jelenlegi ellenzeket akarja lehetetlen helyzetbe hozni, hanem azert is mert az
onkormanyzatokat sokkal inkabb kozponti ellenorzes ala akarja vonni, mint 
ahogy eddig voltak ("foispani rendszer"). Mindezt a liberalis Kuncze belugy- 
miniszter ur vezetesevel. > 2. Sajto'szabadsa'g. A Fidesz elfelejtett 
e'rdemben tiltakozni stb.< Igaz.Sajnos tul eros volt az "MSzP-vel nem egy 
plattformra kerulni" motivacio. A kovetkezokre informacio hijan nem reagalok. 
> Az, hogy nem tudja'tok elviselni a kritika't, arra utal, nem szeretitek a
> sajto' szabadsa'ga't sem oly nagyon.> Azt hiszem, hogy itt tevedsz. 
Tul hirtelen jott a dedelgetes utan a da'da', es ez rosszul esett. Mara 
mar megszoktuk :-(. (Felreertes ne essek: a sajto dolga a kritika; csak 
legyen kritikus ezutan is.)
> Hazafisa'g: A szememben Erde'lyben, vagy Amerika'ban e'rtelmes, releva'ns
> politikai program re'sze lehet a magyar hazafisa'g. 1944-ben Magyarorsza'gon
> is az volt.< OK. > A mai magyarorsza'gon a szocialista hazafisa'g 20 e'vvel 
> ezelo"tti > szo~rnyu"se'ge're emle'keztet.< Ez hulyeseg.
> Aki politikus ma va'laszta'si programke'nt a hazafisa'gro'l, a hazaszeretet-
> ro"l besze'l nekem, az azt mondja, hogy ma'sro'l nem tud, vagy nem akar 
>besze'lni.< Ez csak akkor lenne igaz, ha masrol nem beszelne. Ezt a luxust nin
cs part, amelyik megengedne maganak.
> Terme'szetesen mindenki hazafi (pl. 1989-ben
> sza'lli'tott Erde'lybe sege'lyt a Fidesz mellett a Mado~f, a Szadesz, a
> vo~ro~skereszt, a honve'dse'g, az egyha'zak, a ki tudja ki nem),< Igaz. 
Engem is irrital, ha valakik onmaguknak akarjak kisajatitani a hazafisagot.
 >de ez politikai programke'nt tartalmatlan. Hacsak meg nem mondod, 
>pontosan mit e'rtesz rajta. A Fidesz nem mondta meg, maradt lo'zung.> 
Sajna, nincs kezem ugyeben mostani valasztasi program. Anno 90-91-ben 
(amikor meg en is irtam), azt gondolom, hogy nemcsak lozungok voltak 
benne. Mindazonaltal ez irrevelans: abban ugyanis igazad van, hogy a 
programokat nem olvaso nagykozonsegig csak lozungok jutottak el, s ez a 
Fidesz eziranyu "illetekeseinek" a hibaja.
> Ami az SZDSZ-t illeti, sza'momra is fe'lelmetes, ahogy internaliza'lja'k ezt
> az egya'ltala'n nem maga'to'l e'rteto"do" do~nte'st, hogy bele'ptek a
> Horn-korma'nyba. Az valo'ban abszurd volt, amikor o~sszejo~tt a Charta,
> hogy kitala'lja'k, hogy lehet a Szadeszt meggyo"zni a koali'cio' o~ro~meiro"l
.
> Tokeletes az osszhangunk.
> De a Charta akkor, amikor ala'i'rtuk, arro'l szo'lt: elviselhetetlen, hogy
> az Antall-korma'ny az a'tkos mu'lt szelleme't e's mo'dszereit hozza vissza.
> E's ez akkor te'nyleg elviselhetetlen volt.< Az atkos mult szelleme es 
modszerei most is kisertenek. (Vajon melyik kisertet a jobb :-( ?) Hiszen 
Suranyit legalabb formalisan jogszeruen mentettek fel. Most Horn elso reflexei
koze tartozott annak kijelentese, hogy Bod Peter Akost nem kivanja a bank- 
elnoki szekben latni, es ha szep szoval nem megy, akkor majd megvaltoztatja a 
torvenyt. Meg szerencse, hogy ezugyben az SzDSz melto volt liberalis nevehez.
> Ezt ma'sfe'l e'vvel ke'so"bb a magyar to~rte'nelem legpoziti'vabb 
>szakasza'nak mino"si'teni nem taktikai, hanem koncepciona'lis hiba, su'lyos 
>te'vede's volt.> Visszajutottunk a kiindulashoz. (Bar termeszetesen nem a 
teljes magyar tortenelemrol, hanem a mogottunk levo szazadrol volt szo; es 
talan hozzatehetem, hogy szamitsuk a szazadot 1914-tol.)
  Azt gondolom, hogy barmennyi hibat is kovetett el az MDF, barmennyire is 
elfogadhatatlan az a politikahoz valo ideologikus hozzaallas (ami persze 
nemcsak rajuk jellemzo), es barmennyire korlatozott is az az erdem, amivel 
hozzajarultak a rendszervaltas megvalosulasahoz, a fenti megallapitas igaz. 
Evvel - ismerve a XX.szazad magyar tortenelmet - tul sokat nem mondtunk.

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS