Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX SZALON 1252
Copyright (C) HIX
1996-12-10
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Cowboyok egy urhajoban (mind)  286 sor     (cikkei)

+ - Cowboyok egy urhajoban (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sziasztok,

	Megvettem David C. Korten frissen megjelent konyvet. Ha le nem
	hurrogtok, a kovetkezo hetekben (amennyire idom engedi) bekuldok 
	par erdekes reszt. A kenyermeghajtasu scannerem egyelore meg nem
	tokeletes, ezert a ga'plsi hubkrrt elna'ne'st krk.

	Udv/Laci

	P.S: A fordito es a lektor nem mindig allt feladata magaslatan,
	ezert helyenkent atfogalmaztam a szoveget. Ha az eredeti jobb,
	koppintsatok az orromra.

				***

Mennyire ku:lo:nbo:zik a cowboy e's az u~rhajo's e'lete! A kora'bbi hata'r=
-
te'rse'gi ta'rsadalmak cowboyai az amerikai vadnyugaton ritka'n lakott
vila'gban e'ltek, la'tszo'lag kimeri'thetetlen ero~forra'sok ko:zo:tt.
Minden elveheto~, felhaszna'lhato' e's eldobhato' volt, a fo:ld e's a
sze'l ero'zio'ja'ra bi'zva.

Az u~rhajo'sok e'rte'kes e's korla'tozott ero~forra's-a'lloma'nnyal rendel=
-
keznek. Mindent egyensu'lyban kell tartani e's vissza kell forgatni, semmi
sem pazarolhato' el. A jo'le't me'rte'ke nem az, hogy valaki milyen gyorsa=
n
ke'pes elfogyasztani a korla'tozott ke'szleteket, hanem az, hogy a lege'ny=
-
se'g tagjai mennyire eredme'nyesek a fizikai e's szellemi ege'szse'gu:k,
korla'tozott ero~forra'ske'szleteik e's az e'letben tarto' rendszer fenn-
tarta'sa'ban, mivel mindnya'jan ezekto~l fu:ggenek. Amit egyszer eldobnak,
az ma'r o:ro:kre hozza'fe'rhetetlen. Amit u'jrafeldolgoza's ne'lku:l
gyu~jtenek o:ssze, az szennyezi az e'letteret. A lege'nyse'g tagjai team-
ke'nt dolgoznak, mindannyiuk e'rdeke'ben. Nem felte'tlenu:l szu:kse'ges
fogyaszta'sra csak akkor gondolatnak, ha valamennyiu:k alapveto~ szu:k-
se'gletei ki vannak ma'r ele'gi'tve e's a jo:vo~re vonatkozo'an bo~se'ges
ellatma'nnyal rendelkeznek.

Kenneth Boulding 1968-as tanulma'nya'bo'l sza'rmazo' hasonlata alapveto~
igazsa'got a'llapi't meg. A modern ta'rsadalmak tova'bbra is cowboyke'nt
gara'zda'lkodnak egy u~rhajo'va' lett vila'gban. A terme'szet bo~se'ge't
e's hullade'k-eltakari'to' kapacita'sa't me'g mindig korla'tlannak tekint-
ju:k, az ero~seket tisztelju:k e's a halada'st fogyaszta'sunk soha ve'get
nem e'ro~ no:vekede'se'vel azonosi'tjuk.

Cowboyke'nt e'lni egy u~rhajo'ban tragikus ko:vetkezme'nyekkel ja'r:
- tu'lterheli e's to:nkreteszi az e'letben tarto' rendszereket, aminek
 eredme'nye az emberi teve'kenyse'g szintje'nek cso:kkene'se -- amit
 ezeknek a rendszereknek kellene fenntartaniuk;
- e'les versenyt kelt a lege'nyse'g ero~sebb e's gyenge'bb tagjai ko:zt
 a ko:zo:s de zsugorodo' e'letben tarto' szolga'ltata'soke'rt. A lege'ny-
 se'g egyes tagjai az alapveto~ le'tfenntarta'si eszko:zo:kto~l is meg
 vannak fosztva.

A va'lsa'g kezele'se'hez el kell fogadnunk az alapveto~ realita'st: a't-
le'ptu:k a nyitott te'rse'gek e's az u"rhajo'vila'g ko:zo:tti ku:szo:bo:t.
E'letu:nk a terme'szet e'letben tarto' rendszereito~l fu:gg, e's ez a vila=
'g
most betelt. Alkalmazkodnunk kell az u~rhajo'gazda'lkoda's elveihez. A je-
lenlegi u'ton haladva egyszerre raboljuk ki bolygo'nkat, e's te'pju:k sze'=
t
a ta'rsas kapcsolatok szo:vete't, amik az emberi civiliza'cio' alapjai.

=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D
Felado : Meszaros Laszlo (Budapestrol)
E-mail : [Sweden]
Temakor: PASAR - nyereseges hulladekexport ( 34 sor )
Idopont: Mon Dec 9 10:58:00 EST 1996 SZALON #1252
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sziasztok,			Ismet egy reszlet David C. Korten konyvebol.

A PASAR (Philippines Associated Smelting and Refining Corporation =3D Fu:l=
o:p-
szigeteki Koha'szati e's Finomi'to' Re'szve'nyta'rsasa'g) japa'n finanszi'=
-
roza'su' e's e'pi'te'su~ re'zkoha'szati u:zemke'nt mu~ko:dik a Fu:lo:p-szk=
.
Leyte tartoma'nya'ban e's nagy finomsa'gu' re'zkato'dokat a'lli't elo~
Japa'n sza'ma'ra. Az u:zem 162 hekta'r teru:leten fekszik, amit a szigetek
korma'nya kisaja'ti'ta'si a'ron vett el a helyi lakosokto'l. Az u:zem ga'z=
-
e's szennvi'zemisszio'ja nagy mennyise'gben tartalmaz bo'rt, arze'nt,
nehe'zfe'meket e's ke'nvegyu:leteket, melyek szennyezik a helyi vi'zella't=
o'
rendszereket, cso:kkentik a halfoga's mennyise'ge't e's a rizshozamokat,
ka'rosi'tja'k az erdo~ket e's a helyi lakosok ko:zo:tt no:velik a le'gu'ti
megbetegede'sek sza'ma't. A helyiek, akiknek otthonait e's mege'lhete'se't
fela'ldozta'k a PASAR-nak, most nagyme'rte'kben az esetenke'nti re'sz-
foglalkoztata'sto'l vagy szerzo~de'ses munka'kto'l fu:ggnek, melyeket az
u:zem legvesze'lyesebb e's legpiszkosabb munkahelyein ve'gezhetnek.

A va'llalat vira'gzik. A helyi gazdasa'g no:vekszik. A japa'nok saja't ko:=
r-
nyezeti ko:ltse'gek ne'lku:l jutnak re'zhez. Igaz, a helyi szege'nyek -- a
project a'lli'to'lagos kedvezme'nyezettjei -- elvesztette'k mege'lhete'si
leheto~se'geiket e's ege'szse'gka'rosoda'st szenvednek. A Fu:lo:p-szk. kor=
-
ma'nya visszafizeti a Japa'nto'l kapott ko:lcso:nt, amellyel az u:zem
mu~ko:dtete'se'hez szu:kse'ges infrastruktu'ra beruha'za'sokat fedezte'k.
A japa'nok pedig gratula'lnak maguknak hazai ko:rnyezetu:k tisztasa'ga'e'r=
t
e's a Fu:lo:p-szigetek szege'nyeinek nyu'jtott nagylelku~ ta'mogata'se'rt.=
*

Ebben a to:rte'netben semmi ku:lo:no:s nincs azon ki'vu:l, hogy adatokkal
van ala'ta'masztva. Ezersza'm vannak ilyen to:rte'netek a modern to"ke's
gyarmatosi'ta'st bizonyi'tva. A globaliza'cio' lelkes hi've, a The Economi=
st
azzal e'rvel, hogy akik az ilyen vesze'lyeshullade'k-kihelyeze'si gyakorla=
tot
bi'ra'lja'k, megfosztja'k a szege'nyeket a gazdasa'gi leheto~se'gekto~l.**

* "Aid for Profit: Japanese DDA in Leyte", Kabalikat, September 1990 pp.8=
-10
** "Pollution and the Poor", The Economist, February 15 1992 pp.16-17

=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D
Felado : Max Val - http://www.digsys.bg/eunetweb/maxval/
E-mail : [Bulgaria]
Temakor: Re: egyhazak tamogatasa ( 5 sor )
Idopont: Mon Dec 9 18:22:36 EST 1996 SZALON #1252
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 irta:

> Magyarorszag vilagi allam.

S ez alatt mit ertesz?

=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D
Felado : [Hungary]
Temakor: Re: Van mibol adnunk?  ( 24 sor )
Idopont: Mon Dec 9 12:38:55 EST 1996 SZALON #1252
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In message > - writes:

:>
:>1. En ugyan nem vagyok katolikus, de ez szamomra erthetetlen. A papa Vat=
ikan
:>allam allamfoje, tehat latogatasa igenis az adobol fizetendo, ugyanugy m=
int
:>minden mas allam allamfojenek latogatasa is. Amikor Clinton Magyarorszag=
ra
:>jott, volt nepszavazas arrol, hogy legyen-e adopenz koltve latogatasara?=
 Nem
:>volt??? 
Igen am, de nezd meg hogy mennyibe kerul egy szimpla allamfoi latogatas, e=
s
mennyibe egy papai vizit. Egy allamfo tesz nehany latogatast, egy-ket
megbeszeles, nehany fogadas - ennyi a vendeglatas koltsege. De gondold veg=
ig,
hogy mennyibe kerulhetett pl. anno a Mariapocsi - kifejezetten katolikus
egyhazi celzatu - tomegrendezveny megszervezese.
:>
:>2. Magyorszag kereszteny allam, igy a kereszteny esemenyek finanszirozas=
a
:>nemzeti erdek.
Ket megjegyzes:

1. Akarhogy forgatom az alkotmanyt, bizony nem talalom azt a reszt, hogy a
Magyar Koztarsasag KERESZTENY allam lenne. Mint ahogy nem is az.(Gondold
vegig, hogy mit jelent peldaul a kozelkeleten az ISZLAM allam)

2. Meg ha el is fogadom, hogy a lakossag nagy resze kereszteny, akkor sem
egyertelmuen katolikus.

=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D
Felado : Paller Gabor
E-mail : [Hungary]
Temakor: Vitairat ( 69 sor )
Idopont: Mon Dec 9 16:37:43 EST 1996 SZALON #1252
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tisztelt Szalon !

	Erdekes dokumentum jelent meg nagyjabol egy honapja. A Tocsik-
botrany csucspontjan a Fidesz vitairatot bocsajtott ki (hozzaferheto
Word for Windows 2.0 formatumban a http://www.fidesz.hu cimrol), amelyben
felvazoljak jovokepuket. Az irat furcsa olvasmany, onellelntmondasokkal
van tele, de ez tulajdonkeppen nem lenne baj, hiszen, mint irjak, gondolat=
-
ebresztesi celzattal keszult. Szerintem ennel joval fontosabb szerepe
lehet; valaszolhat arra a kerdesre, van-e alternativa a jelenlegi kormany-
partok politikajara. Megeri-e levaltani a kormanyt, lehet-e mas utat
kovetni. Nem tagadom, vitaindito celzattal irom ezt a cikket (kerdes,
erdekel-e valakit ... ;-)), ezert szandekosan nehany elesebb kitetelt
emelek ki a dokumentumbol.

>Egyes, nagyreszt a kadarista, kisebb reszben a volt rakosista elitekbol 
>verbuvalodott rendszervalto csoportok - s bennuk gyakran a hajdani 
>polgari Magyarorszag szetvereseben reszt vett szemelyek - a tulajdon 
>magankezbe vetelet a szocialista hatalomideologia regrol ismert, am az uj=
 
>celoknak megfeleloen finoman atdolgozott teteleivel indokoltak: az 
>egyedul altaluk ismert tortenelmi vilagerok helyett az egyedul altaluk 
>ismert piaci vilagerokre hivatkoztak; arra, hogy ok a magantulajdonosi 
>erdekeltseg es a piaci integr=DFcio reven a tulajdont minden eddiginel 
>hatekonyabban fogjak mukodtetni; s ahogyan a korabbi ideologiaban a 
>kuldeteses proletariatus volt a jovo egyeduli letetemenyese, most ok 
>maguk azok: a levalthatatlan, potolhatatlan nagytulajdonosi elit.

>A jovedelmek es a javak koruli kuzdelemnek voltakeppen egyetlen 
>olyan terulete van, amelyben a tarsadalom legtobb csoportja tobbe-
>kevesbe kozvetlenul is reszt tud venni: ez az allamh=DFztart=DFson keresz=
tul 
>zajlo jovedelemelosztas bizonyos tetelei, illetve a kozszolgaltatasok 
>terheinek elosztasa koruli harc. ...
>Csak akkor tamad hiabavalos=DFg-erzesunk, ha belatjuk, hogy mialatt 
>az eloterben tizmillios, szazmillios vagy legfeljebb nehany tizmilliardos=
 
>(am teny, hogy a tarsadalom intezmenyeinek s mogottuk az egyes 
>csoportoknak, retegeknek a helyzetet dontoen meghatarozo) tetelek korul 
>folyik a birkozas, a hatterben a hompolygo jovedelem- es tokefolyam 
>szazmilliardokat _s ezermilliardokat sodor haboritatlanul.

>A Demokratikus Charta 
>letrehozasa koruli hiszterikus allitassal, hogy tudniillik Magyarorszagon=
 
>kozvetlenul fenyeget valamifele fasizmus visszaterese vagy kialakitasa, a=
 
>sajt_ egy resze egy meghatarozott, szuk kis politikai csoport szocsoveve,=
 
>megafonj=DFva, manipulatorava, monopol helyzete folyt=DFn pedig onallo - =
bar 
>joreszt informalis - politikai centrumma valt.

>Mindezzel egyutt a tarsadalmi kozep fejleszteset zaszlajukra tuzo 
>csoportok hatalomra kerulesuk eseten nem mondhatnak le az allam 
>erejenek ujszeru felhasznalasarol. Ez a felhasznalas a gazdasagi, 
>tarsadalmi es politikai folyamatok eddiginel nagyobb korenek be- es 
>melysegeinek atvilagitasan kell, hogy alapuljon. Nem az allam leepuloben 
>levo tulajdonosi es ujraelosztasi szerepenek es erejenek mindenaron valo 
>noveleserol, hanem funkcioinak _s eszkoztaranak a feladatokhoz illo 
>differencialasarol van szo. Nem a szocialista allam mindenutt jelenlevo 
>hatalmanak es beavatkozasanak ujra bevezeteserol, hanem a tisztesseges 
>munka vedelmerol.

>A masodik ilyen centrum az SZDSZ. Ez jelentos reszben a Rakosi- es 
>a Kadar-rendszer, valamint partelitjenek tagjai vagy azok leszarmazottai 
>altal szervezett ertelmisegi tersadalmi mozgalombol ("demokratikus 
>ellenzek", "Szabad Kezdemenyezesek Halozata") 1988-ban alakult part ...

>Az MSZP-
>SZDSZ kormany pedig minden jel szerint nem egyszeruen tehetetlen, 
>hanem jol felfogott erdekbol enged szabad folyast a korrupcionak.

Egyelore ennyi talan eleg lesz. Elegge vegyes szinvonalu olvasmany,
de boven van mit vitazni rajta. Mar ha valaki akar ...

Udv, Gabor


=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D=
*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D=
*=3D*=3D
=3D* TIPP GURU MOKA SPORT KULTURA RANDI ||                =
   *=3D
=3D* HIR MOZAIK SZALON VITA OTTHON JATEK || Hollosi Information eXchange /=
HIX/ *=3D
=3D* NARANCS HUNGARY KORNYESZ FORUM DOSZ ||                =
   *=3D
=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D=
*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D=
*=3D*=3D
=3D*  Auto-help: >    ||   WWW: http://www.hix.com/=
   *=3D
=3D* Human touch: > ||  Finger: =
   *=3D
=3D* ---------------------------------------------------------------------=
---- *=3D
=3D* Hollosi Jozsi. /HIX/ (personal mail only: >)    =
   *=3D
=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D=
*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D*=3D=
*=3D*=3D

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS