Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX SZALON 348
Copyright (C) HIX
1993-03-14
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Kuponos privatizacio (mind)  90 sor     (cikkei)

+ - Kuponos privatizacio (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Jo'zsef!

E'n lei'rtam a folyamatokat, okokat, amik miatt a kuponos privatiza'cio' nagyon
kocka'zatos. Nem azt mondtam, hogy azonnal o~sszeomlik to"le a gazdasa'g.
E's nem minden az, mint aminek la'tszik.

Ne'ha'ny megjegyze's:

1. Tavaly a cseh gazdasa'g megleheto"sen kis re'sze't osztogatta'k ki
  kuponokra, a dolognak sokkal nagyobb a fu~stje, mint a la'ngja. Ha u'gy
  csina'lja'k, hogy csak a gazdasa'g kis re'sze't e'rinti, akkor persze a
  ko~vetkezme'nyei sem lesznek nagyok. Sem az infla'cio'ban, sem a
  privatiza'cio'ban. Eddig az a'llami vagyon sokkal nagyobb re'sze't adta'k el
  ke'szpe'nze'rt, mint kupone'rt (boltok, vende'glo"k, hazati va'llalati
  vezete's, ill. ku~lfo~ldiek a'ltal megvett nagyobb ce'gek), e's ez - pl.
  Magyarorsza'ggal szemben - jelento"s ko~ltse'gvete'si beve'telt jelentett, 
  ennek ko~vetkezte'ben (is) a cseh ko~ltse'gvete's pl. kimondottan
  defla'cio's, infla'cio' fe'kezo".

2. A cseh korma'ny gyakorlatilag befagyasztotta a to"kepiacot, i'gy nem lehet 
  eladni a re'szve'nyeket, nem deru~lhet ki, mennyit is e'rnek. Emellett
  ele'g szigoru' a'llami elleno"rze's alatt tartja'k mind a forma'lisan
  kuponokkal ma'r privatiza'lt va'llalatokat (amiknek i'gy semmi ko~ze sem
  kellene legyen az a'llamhoz), mind a privatiza'cio' sora'n fela'llt maga'n
  befektete'si alapokat. Ez egyre'szt szu~kse'ges, hogy ne lehessenek (nagy
  sza'mban) Lengyelorsza'gban a'ltala'nossa' va'lt csala'rd alapok, bankok.
  (Vagy magyar pe'lda a 3 bankot cso"dbe vitt magyar Hunor-birodalom.) 
  Azonban nagyon ke'rde'sesse' teszi, to~rte'nik-e egya'ltala'n valami e'rdemi.
  Tova'bbra is az a'llam veze'nyel, a "befekteto"knek", vagyis tulajdonosoknak
  nincs mo'dja do~nteni tulajdonukro'l.

3. A kuponos privatiza'cio' saja'tos megvalo'si'ta'si mo'dja a gyakran a
  va'llalat-igazgato'kat tette tulajdonossa': o"k eleve kaptak re'szve'nyeket
  nagyon kedvezme'nyes a'ron, e's nagyon sok kupont olcso'n felva'sa'roltak,
  mert nekik volt pe'nzu~k. (Ritka'n szo'l a fa'ma arro'l, milyen sokan adta'k
  el - gyakorlatilag fille'reke'rt kuponjaikat. I'gy valo'ja'ban egy 
  viszonylag szu"k ko~r va'lt a kuponokkal tulajdonossa'.) Nekik persze 
  to~bbnyire az az e'rdeku~k, hogy megtartsa'k a re'szve'nyeiket. A saja'tos
  megvalo'si'ta'si forma gyakorlatilag a va'llalatigazgato'k kora'bbi
  gyakorlati tulajdonjoga't formaliza'lta. Nincs elvi kifoga'som ellene.
  E'n 90-ben valami ilyesmit ta'mogattam volna, hogy adja'k el a magyar 
  va'llalatok jelento"s re'sze't nagyon kedvezme'nyesen az akkori
  igazgato'knak. Ez egy viszonylag zo"kkeno~mentes privatiza'cio'.
  Nem biztos, hogy nem okoz majd politikai zavarokat, amikor a csehek
  ra'jo~nnek, hogy jo're'szt a Klausszal kiegyezett gazdasa'gi nomenklatu'ra
  tagjai va'ltak nagyto"ke'sse'.

4. Csehorsza'gnak hozza'e'rto", felke'szu~lt e's elsza'nt gazdasa'gi vezete'se
  van, o~ssze sem lehet hasonli'tani a magyarral. Mindent megtesznek, hogy az
  a'tmenetet sima'va' tegye'k, e's megteremtse'k a va'llakoza'shoz a
  felte'teleket. I'gy, mellesleg, me'rse'klik a kuponos privatiza'cio'
  kedvezo"tlen (melle'k?)hata'sait is. Emellett - a la'tszat ellene're -
  nagyon-nagyon o'vatosak is. Csehorsza'gban me'g nem va'ltoztatta'k piaciva' a
  sza'mviteli to~rve'nyt, nincs e'rdemi cso"dto~rve'ny. Az a'llam nagyon sok
  va'llalatot tart ta'mogata'sokkal e'letben. Ez hosszu' ta'von nem maradhat
  i'gy (pl. mert egy olyan, politikailag is kocka'zatos, a'llammal
  o~sszefono'dott oligarchia kialakula'sa'hoz vezet, ami mellesleg a gazdasa'g
  e'rdemi a'talakula'sa't is megakada'lyozna'). Ha viszont elkezdo"dik az a
  cso"dhullam, ami a magyar gazdasa'gon tavaly ve'gigvonult, e's amit
  Csehorsza'gban is csak nagyon drasztikus a'llami beavatkoza's akada'lyoz meg,
  e's a to"kepiacot is szabadda' teszik - amit elo"bb-uto'bb szinte'n meg kell
  tenni, ha te'nyleg mu"ko~do" maga'ngazdasa'got akarnak -, akkor az is
  kideru~l majd, mennyit e'r a kuponos privatiza'cio'. To~bbnyire azokat a
  ce'geket adta'k (adja'k) el kupone'rt, aminek ma'ske'ppeni elada'sa'ra 
  ese'ly sincs, ezek nagy re'sze pillanatok alatt to~nkremehet, maga'val 
  ra'ntva a befektete'si alapok nagy re'sze't is. Ezeket a va'llalatok nagy
  re'sze't a kuponosi'ta'ssal Klause'k gyakorlatilag lei'rta'k, de etto"l meg 
  nem biztos, hogy cso"dbemenetelu~k nem okoz majd gazdasa'gi e's politikai
  zavart. (A to"kepiac felszabadi'ta'sakor mindenke'pp ve'rfu~rdo" lesz a 
  befektete'si alapok ko~zt: gyakorlatilag kiza'rt, hogy egy olyan kis 
  gazdasa'gban, mint a cseh, mu"ko~do"ke'pes maradjon a jelenlegi to~bbsza'z
  befektete'si alap. A piac felva'sa'rla'sok e's cso"do~k to~mege'n 
  keresztu~l fog konszolida'lo'dni.)

Igaza'n nem ki'va'nok a cseheknek semmi rosszat. Van ese'lyu~k arra, hogy
keve'sbe' legyen fa'jdalmas az a'talakula's ott, mint ma'shol. De ennek nincs
sok ko~ze a kuponokhoz. A cseh ipar iszonyatos lerobbantsa'ga ellene're sem
felte'tlen ha'tra'ny, hogy a mu'lt rendszer ott olyan konzervati'v volt 
a gazdasa'gi ke'rde'sekben is: az u'j rendszer viszonylag rendezett 
pe'nzu~gyeket o~ro~ko~lt. Nekik szerencse'ju~k van a demokratikus korma'nyukkal.
Egya'ltala'n nem mindegy, hogy o"k sokat kihaszna'ltak azokbo'l a 90-91-ben 
megnyi'lt leheto"se'gekbo"l, amiket a magyar korma'ny oly lehangolo'
rendszeresse'ggel elszalasztott. Ez komoly anyagi e's politikai to"ke. 
Zsenia'lis volt pl., ahogy Klaus megszabadult a szlova'k ke'rde'sto"l. 
Ez o~nmaga'ban jelento"sen cso~kkenti pl. Csehorsza'gban az infla'cio's 
nyoma'st, le'nyegesen javi'tja a lakossa'g anyagi helyzete't, e's ezzel 
ko~ze'rzete't, mert komoly te'tel volt a csehszlova'k ko~ltse'gvete'sben a 
szlova'k re'sz ta'mogata'sa. 

Ko"ro~si Ga'bor

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS