Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX SZALON 64
Copyright (C) HIX
1992-05-17
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Meg mindig a Gombar-szindroma kapcsan (mind)  98 sor     (cikkei)
2 A Nemzeti csarta (mind)  24 sor     (cikkei)

+ - Meg mindig a Gombar-szindroma kapcsan (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves (Szabo') Ka'lma'n!

Azt i'rod:

>              A demokratikus allam szabalyai biztositjak a
> vegrehajto szerv lecserelesenek lehetoseget, ha az rosszul mukodik ez azonban
> nem egyenek, hanem a tarsadalom dontesen mulik.

Valahol e'pp erro"l van szo'. Aze'rt olyan do~nto" ke'rde's a demokra'cia'kban
a sajto'szabadsa'g, hogy a ta'rsadalom, vagyis a szavazo'polga'rok
megalapozottan i'te'lhesse'k meg a politikusok teljesi'tme'nye't, az a'llam,
vagy ba'rmely politikai csoport informa'cio's monopo'liuma ne vezethesse fe'lre
a va'laszto'kat. Eze'rt lenne fontos, hogy pa'rtsemleges legyen az a'llami tv
e's ra'dio', e's eze'rt is szu~kse'g lenne mine'l to~bb maga'n tv-re, ra'dio'ra,
hogy ne alakulhasson ki monopo'lium. E's tartok to"le, e'pp eze'rt nincs me'g
to~rve'nyi kerete sem a maga'nme'dia'knak, sem a ko~zszolga'latiaknak, mert a
korma'ny informa'cio's monopo'liumra to~r.

I'rod:

>     Nem tudok allast foglalni abban a kerdesben, hogy Gombar ervei,
> miszerint a kormanypart hegemoniara torekszik a Radional igaz-e. De ha meg igy
> is volna amit tesz azzal nem szolgalja a demokratikus gondolkozas ugyet. Egy
> demokraciaban, ha valakit serelem er, akkor birosaghoz fordulhat, de
> onhatalmulag nem lephet fel a vegrehajto hatalom ellen.

Az angolsza'sz jogrendszerben ez i'gy is van. A magyar jogrendszernek azonban
a ne'met az alapja, ami eredetileg az a'llam tu'lhatalma'nak inte'zme'nyesi'-
te'se't is szolga'lta. Ahogy a ne'met ta'rsadalom demokratiza'lo'dott, persze
ott is felmeru~lt az ige'ny az a'llamigazgata'ssal szembeni bi'ro'i ve'delemre,
de ott erre ku~lo~n inte'zme'nyt hoztak le'tre, a ko~zigazgata'si bi'ro'sa'got.
Ezt hajdan a magyar jogrend is a'tvette, de a szocializmus a ne'p hatalma't
jelentette, ahol az a'llam a ne'p e'rdeke'ben teve'kenykedik, e's eze'rt nincs
szu~kse'g ve'delemre vele szemben. A szocialista jogrend egyik elso" vi'vma'nya
a ko~zigazgata'si bi'ro'sa'g felsza'mola'sa volt, hiszen a ne'p neve'ben
teve'kenykedo" a'llam hatalma't nem szabad korla'tozni. Eze'rt Magyarorsza'gon
nincs olyan bi'ro'sa'g, ahol az a'llamigazgata'si do~nte'seket megta'madhatna'
valaki, az a'llamigazgata's hata'rozatai ellen to~bbnyire vagy nincs
fellebbeze's, vagy csak egy magasabb a'llamigazgata'si szervne'l
(fo"hato'sa'gna'l) fellebbezhetsz. A korma'nynak nincs fo"hato'sa'ga, i'gy a
korma'ny a'llamigazgata'si do~nte'sei ellen nincs jogorvoslat.

A szocializmus buka'sa'val persze a jogrend demokratiza'la'sa'nak ige'nye is
felmeru~lt. Ez alkotma'nyi szinten le'nyege'ben meg is to~rte'nt. Biztos nem
to~ke'letes az alkotma'ny, de sikeru~lt le'nyege'ben mu"ko~do"ke'pesse' tenni.
E's ott le'trejo~tt a szintnek megfelelo" bi'ro'sa'g is, aminek van joga arra,
hogy bizonyos alkotma'nnyal ellente'tes jogszaba'lyokat egyedi do~nte'ssel
megsemmisi'tsen, de nincs joga a joganyag szisztematikus felu~lvizsga'lata'ra.
(E's aze'rt az alkotma'ny e'rtelmezese'vel is vannak bajok, pl. ma'r to~bb mint
egy e've nem tala'lnak megolda'st arra a dilemma'ra, hogy a ke't egyenrangu'
alkotma'nyos jogelv: a szo'la's- (e's sajto')szabadsa'g biztosi'ta'sa e's a
(faji, nemzeti, valla'si) kisebbse'gek ve'delme ko~zu~l melyiknek van
elso"bbse'ge (Szentkorona u~gy).)

Az alacsonyabb szintu" jogszaba'lyok felu~lvizsga'lata kezdeme'nyeze's szinten
a'ltala'ban a korma'ny, azon belu~l az IM feladata, a to~rve'nykeze's meg persze
a parlamente'. Ezt annak ideje'n a Kulcsa'r-fe'le IM el is kezdte, megi'rta'k
pl. a ko~zigazgata'si bi'ro'sa'gokro'l szo'lo' to~rve'ny tervezete't is, de
ezek to~rve'nybe iktata'sa't a Ne'meth korma'ny az akkori ellenze'k egyse'ges
ko~vetele'se're o~ro~ku~l hagyta a demokratikusan megva'lasztott parlamentnek,
a demokratikus korma'nynak, hogy ne egy "illegitim", antidemokratikus parlament
alkossa meg a demokra'cia re'szletes jogi szaba'lyoza'sa't. A demokratikusan
megva'lasztott, o~nmaga't demokrata'nak (na igen, magyar demokrata'nak) nevezo"
korma'nynak azonban nincs i'nye're az a'llam hatalma'nak korla'toza'sa. Pedig
egy demokra'cia'ban a jogrend legfontosabb feladata az a'llammal szemben e'pp
ez lenne, hogy ve'dje az a'llampolga'rokat e's a ta'rsadalmat az a'llam
tu'lhatalma'val szemben. De a magyar korma'ny az erre vonatkozo' to~rve'ny-
tervezeteket rendre je'gre tette, e's lelkesen alkalmazta az o~ro~ko~lt, az
a'llam tu'lhatalma't biztosi'to' jogszaba'lyokat. (Gyakran nem is to~rve'nyeket,
hanem - esetenke'nt nem is nyilva'nos - minisztertana'csi, elno~ki tana'csi
to~rve'ny ereju" rendeleteket, amiknek egy demokra'cia'ban az a'llamigazgata's
belso" mu"ko~de'si szaba'lyoza'sa'n ki'vu~l semmi szerepe sem lenne szabad
legyen. Magyarul teha't fenntartja e's tudatosan felhaszna'lja a pa'rta'llam
mu"ko~de'si szaba'lyait.) Vagy ha ma'r olyan nagy a nyoma's, hogy musza'j
valamit beterjeszteni, akkor rendre a'ti'rja a korma'ny az eredeti, a
demokratikus norma'kat alkalmazo' tervezeteket u'gy, hogy a to~rve'nyek
biztosi'tsa'k a korma'ny beleszo'la'sa't olyasmikbe, amikbe a demokratikus
norma'k szerint a korma'nynak nem lenne szabad beleszo'lnia: l. jegybank
to~rve'ny, bi'ro'sa'gi to~rve'ny, illetve a mostani me'dia to~rve'ny tervezet.
I'gy a korma'ny gondoskodik ro'la, hogy a jogrendszerbe tova'bbra se e'pu~ljenek
bele a demokra'cia to~rve'nyi garancia'i. Ennek az antidemokratikus gyakorlatnak
egyik biztosi'te'ka az is, hogy a korma'ny do~nte'se ellen Gomba'r - vagy
aka'rki - nem tud bi'ro'sa'ghoz fordulni, kive've, ha a korma'ny alkotma'nyos
jogot se'rt. (Ezen az alapon fordultak a bi'ro'i tana'csok az Alkotma'ny-
bi'ro'sa'ghoz, amikor az igazsa'gu~gyminiszter a megyei bi'ro'sa'gi elno~ko~k
kineveze'se'ne'l semmibe vette (az a'ltala i'rt!) to~rve'nyben ro~gzi'tett
elja'ra'si szaba'lyt. Aze'rt o~nmaga'ban nem lehetett bi'ro'sa'ghoz fordulni,
hogy a korma'ny to~rve'nyt se'rtett, a keresetet csak arra lehetett alapozni,
hogy a korma'ny megse'rtette a bi'ro'sa'g fu~ggetlense'ge'nek alkotma'nyban
ro~gzi'tett elve't. A bi'ro'sa'gi elno~ko~k u~gye'nek egyik tanulsa'ga e'pp ez,
hogy a korma'ny jelenleg bu~ntetlenu~l szeghet to~rve'nyt, ha nem az nem az
alkotma'ny.)

Teha't defini'cio'd szerint ("Egy demokraciaban, ha valakit serelem er, akkor
birosaghoz fordulhat") Magyarorsza'gon ma nincs demokra'cia, e's a korma'ny
nem is akarja, hogy legyen.

Ko"ro~si Ga'bor
+ - A Nemzeti csarta (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

valo'ban o~ro~k e'rte'k lehetne, de me'g csiszolni kellett volna rajta.
Ne'ptestve'rek, me'g nem ke'so"! Javi'tsa'tok ki a hiba'kat! (Elvta'rsak,
vannak me'g hiba'k. De mi a hiba'kat kijavi'tjuk! Mi minden hiba't kijavi'tunk!
Hogy a bodogult Gelka o~ro~kbecsu" rekla'mja'ra emle'keztessek.)
Ka'lma'n Laci ma'r tett egy javaslatot, e'n most folytatom.

> Mi, a Nemzeti Charta alairoi megdobbenessel vesszuk tudomasul a
> magyarsagot megcsufolo, az orszagot bolseviki-liberalis rablotokenek
                             ^^^^^^^^^^^^
Karvalyto"ke testve'rek, karvalyto"ke! Ezt ma'r ke't e'vvel ezelo"tt
megtanulhatta'tok volna Bethlen gro'fto'l. Olvassa'tok gondosabban a Fu~hrer
mu"veit! (Nem a'rt esetleg a zsido' plutokrata jelzo"k haszna'lata sem.)

> 6. Magyarorszag akkor lesz, ha megszunik Hazank megszallasa a csehek, a
>   romanok, a szerbek, az osztrakok, az ukranok altal.
Testve'rek! A horva't e's a szlove'n megsza'llo'kro'l megfeledkeztetek!

> 9. Magyarorszag akkor lesz, ha felfuggeszti a kommunista rendszer altal
>   felvett es eltekozolt hitelek visszafizeteset, es nemzetkozi
>   szakertok bevonasaval atvilagittat minden egyes hitelszerzodest.
Testve'rek! Ne bi'zzatok a nemzetko~zi fina'ncto"ke szake'rto"iben! Nekik az
e'rdeku~k, hogy mindent rendbenle'vo"nek tala'ljanak.

Ko"ro~si Ga'bor

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS