Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX MOKA 258
Copyright (C) HIX
1994-02-02
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Nem csak az MVP, de Reka is eltunt (mind)  1 sor     (cikkei)
2 Gyerekvicc (mind)  17 sor     (cikkei)
3 A HOCIPO hirei, VI_3, 1994.II.3. (mind)  57 sor     (cikkei)
4 RAAADAAS (mind)  40 sor     (cikkei)

+ - Nem csak az MVP, de Reka is eltunt (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Biztos osszealltak valami jo kis bulira, amibe minket mar nem avatnak be!
+ - Gyerekvicc (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Egy regi Nepszabiban talaltam, a kamaszrovatban. Egy srac megprobalta
amerikai baratjanak angolra forditani a kovetkezo, tipikus kamaszviccet:

Ket rozsaszin loharapas zoknit hegeszt a liftaknaban. Az egyik megkerdezi
az arrajovo Mikulast:
- Mondd, Mikulas, lehet forgoszelben lekvart kaszalni?
Mire az: - Ha nincs kovaszos, jo a sima is.

Tudok egy csomo hasonlot, de most csak egy meg:

Egy fa agan ket tehen harisnyat stoppol. Az egyik eszrevesz egy kis felhot 
es megszolal: - Nezd csak, egy lila lo'.
A masik is eszrevesz egy felhot, azt mondja: - Nezd csak, ott is egy lila 
lo'.
Mire az elso: - Te, itt valahol lo'fe'szeknek kell lennie!

Udv: Horvath Dezso
+ - A HOCIPO hirei, VI_3, 1994.II.3. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Iliesciu elno~k e's Gheorghe Funar mega'llapodtak a kolozsva'ri
Ma'tya's-szobor u~gye'nek be'ke's rendeze'se'ben. Eszerint megmaradna a
felirat, csupa'n Ma'tya's kira'ly helye're keru~lne a kolozsva'ri
polga'rmester lovasszobra.

Csu'cs La'szlo' bejelentette, hogy Kossuth Lajos hala'la'nak 100 e'vfordulo'ja
tisztelete're tova'bbi negyven embert bocsa't el a Peto"fi ra'dio'to'l.

Szabo' Iva'n uta'n N. Gyula vi'zvezete'k-szerelo" is bejelentette, hogy nem
ki'va'n indulni a va'laszta'sokon, mert nem szeretne Lezsa'k Sa'ndorral e's
Fu~r Lajossal ta'rselno~k lenni.

Kisziva'rgott hi'rek szerint a leguto'bbi korma'nyu~le'sen a kabinet
egyhangu'an, ke't tarto'zkoda's mellett megszavazta, hogy Boross Pe'ter
miniszterelno~k a Me'diato~rve'nyt a parlamentnek a jo~vo" he'ten vagy
benyu'jtja, vagy nem.

Mura'nyi La'szlo' javaslata'ra hamarosan magyarellenesse'get vizsga'lo'
bizottsa'got hoznak le'tre a MU'K keretein belu~l, mely elso" vizsga'lata't
II. Szulejma'nnal kapcsolatban ve'gezne', e's posztumusz i'te'lete'ben
kimondana' ra', hogy zsido'.

Kira'ly B. Izabella egy egri fo'rumon kijelentette, hogy a magyarsa'g to~bb
mint ti'zezer e'ves, csak o"rajta ez aze'rt nem la'tszik, mert jo'l tartja
maga't.

Boross Pe'ter a te've' 24 o'ra ci'mu" mu"sora'ban kijelentette, hogy
*tavasszal gyo~nyo~ru" lesz a hata'r*, amivel szake'rto"k szerint felteheto"en
arra ce'lzott, hogy ne'ha'ny ellenze'ki politikus ma'r igaza'n arra vehetne'
u'tja't.

Dunakeszin a Fidesz helyi jelo~ltje't, Ka'rpa'ti Zolta'nt egy magyar na'bob
mutatta be va'laszto'inak, Orba'n Viktor.

Mr. Develop, az ismert u~zletember faxot fejlesztett ki orosz piacra. Az orosz
mozikban is sikerrel alkalmazott fax neve: Faximka.

Az Operett, a Tha'lia szi'nha'z, illetve a Bethlen mozi uta'n s Rock Szi'nha'z
hamarosan a ko"ba'nyai Ma'zsa te'rre keru~l, ahol a helyi o~nkorma'nyzatto'l
a'tmenetileg kapott egy telket, mindaddig, mi'g a Fo"va'ros fo~l nem aja'nlja
az EXPO teru~lete'n tala'lt temeto"t ve'gso" nyughelyke'nt a ta'rsulat
sza'ma'ra.

Szake'rto"k szerint csak la'tszo'lag sorolta'k Magyarorsza'got ko~nnyu"
csoportba labdaru'go' EB-n, hiszen a honi futball szi'nvonala alapja'n akkor
sem lenne biztos a tova'bbjuta'sunk, ha haza'nk egyedu~l indulna saja't
csoportja'ban.

(selmeczi )

--------------------------------

HO'CIPO" - szatirikus ke'thetilap

Fo"szerkeszto": Farkasha'zy Tivadar

Szerkeszto": Selmeczi Tibor
+ - RAAADAAS (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Iliesciu elnok es Gheorghe Funar megallapodtak a kolozsvari Matyas-szobor
ugyenek bekes rendezeseben. Eszerint megmaradna a felirat, csupan Matyas
kiraly helyere kerulne a kolozsvari polgarmester lovasszobra.

Csucs Laszlo bejelentette, hogy Kossuth Lajos halalanak 100 evforduloja
tiszteletere tovabbi negyven embert bocsat el a Petofi radiotol.

Szabo Ivan utan N. Gyula vizvezetek-szerelo is bejelentette, hogy nem kivan
indulni a valasztasokon, mert nem szeretne Lezsak Sandorral es Fur Lajossal
tarselnok lenni.

Kiszivargott hirek szerint a legutobbi kormanyulesen a kabinet egyhanguan, ket
tartozkodas mellett megszavazta, hogy Boross Peter miniszterelnok a
Mediatorvenyt a parlamentnek a jovo heten vagy benyujtja, vagy nem.

Muranyi Laszlo javaslatara hamarosan magyarellenesseget vizsgalo bizottsagot
hoznak letre a MUK keretein belul, mely elso vizsgalatat II. Szulejmannal
kapcsolatban vegezne, es posztumusz iteleteben kimondana ra, hogy zsido.

Kiraly B. Izabella egy egri forumon kijelentette, hogy a magyarsag tobb mint
tizezer eves, csak orajta ez azert nem latszik, mert jol tartja magat.

Boross Peter a teve 24 ora cimu musoraban kijelentette, hogy "tavasszal
gyonyoru lesz a hatar", amivel szakertok szerint feltehetoen arra celzott,
hogy nehany ellenzeki politikus mar igazan arra vehetne utjat.

Dunakeszin a Fidesz helyi jeloltjet, Karpati Zoltant egy magyar nabob mutatta
be valasztoinak, Orban Viktor.

Mr. Develop, az ismert uzletember faxot fejlesztett ki orosz piacra. Az orosz
mozikban is sikerrel alkalmazott fax neve: Faximka.

Az Operett, a Thalia szinhaz, illetve a Bethlen mozi utan s Rock Szinhaz
hamarosan a kobanyai Mazsa terre kerul, ahol a helyi onkormanyzattol
atmenetileg kapott egy telket, mindaddig, mig a Fovaros fol nem ajanlja az
EXPO teruleten talalt temetot vegso nyughelykent a tarsulat szamara.

Szakertok szerint csak latszolag soroltak Magyarorszagot konnyu csoportba
labdarugo EB-n, hiszen a honi futball szinvonala alapjan akkor sem lenne
biztos a tovabbjutasunk, ha hazank egyedul indulna sajat csoportjaban.

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS